דבר ראש התכנית | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראש התכנית

דבר ראש התכנית

ראש התכנית - ד"ר שריאל אליעזרד"ר אליעזר שריאל

[email protected]

עם קומץ שמיים ביד

הייתי עובר את חיי

הייתי חוצה את הים ברגלי

עם קומץ שמיים ביד

                        (אברהם חלפי)

 

אנחנו מכשירים את הסטודנטיות והסטודנטים שלנו שיהפכו להיות מורות מובילות ומורים מובילים, שיגרמו לתלמידים לצאת מאזור הנוחות שלהם ולקדם את מדינת ישראל במחצית השנייה של המאה העשרים ואחת. לתכנית שלנו שלושה מוקדים: ערכי, פדגוגי ולימודי.

הערכים עליהם מושתת התכנית הם שלושת ה"אל"פים": אמת, אחריות ואומץ. אנחנו מצפים מהבוגרות והבוגרים שלנו להיות אמיצות ואמיצים ולדבוק באמת גם כשהיא לא נעימה ולקחת אחריות גם כשהיא לא מוגדרת "מלמעלה".

הפדגוגיה שלנו מבוססת על תפיסה של "הבניית ידע": ככל שתהיה יותר יוזמה ומעורבות של הסטודנטיות והסטודנטים בתהליך הלמידה, כך התוצאות יהיו טובות יותר. ולכן הלמידה שלנו מבוססת על עבודת צוות, בה הסטודנטיות והסטודנטים שותפים מרכזיים לעיצוב התכנים הלימודיים ולא רק למימוש שלהם.

בליבת התכנית שלנו נמצאת התובנה כי יש לנצל את הטכנולוגיות של המאה העשרים ואחת ככלי משמעותי וחיוני לפיתוח היכולות של התלמידים ככלל ובפריפריה בפרט. בשנת הלימודים הקרובה נמשיך להתמקד בשימוש במגוון רחב של טכנולוגיות חינוכיות לפיתוח מיומנויות של אוריינות דיגיטלית, כלומר היכולת להבחין בין מידע אמין למידע שקרי במרשתת.