דבר ראש התכנית | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראש התכנית

דבר ראש התכנית

התכנית לתואר שני בהוראת החינוך הגופני (M.Ed.) במכללה האקדמית תל-חי, הינה תכנית ייחודית ובלעדית בארץ, שתכשיר אתכם להיות אנשי חינוך המובילים שינוי.

אנו שואפים להכשיר מורים, הרואים בתרבות הגוף דרך חיים. אנו רואים במורה לחינוך גופני סוכן המפיץ את תרבות הגוף בקרב צעירים ובקרב הקהילה, ומבקש להטמיע אותה כמכלול גשמי ורוחני.

תכנית ההכשרה של המורים לחינוך גופני שואפת לתת מענה לאתגרים שניצבים בפני המורה לחינוך גופני במאה העשרים ואחת. כיום, התלמידים עומדים בפני גירויים רבים, שלא היו קיימים בעבר, וכדי להתמודד עם אתגר זה, אנו מציידים את בוגרנו בכלים חדשניים ומעשיים. התכנית לתואר שני בהוראת החינוך הגופני בקמפוס אוהלו לחדשנות בחינוך ובהוראה, הציבה לה למטרה להכשיר מורים לחינוך גופני מקצועיים ומיומנים בכל מדינת ישראל.
 
ד"ר אודי כרמי, 
ראש התכנית