דו"ח מגדרי מכללת תל חי

דו"ח מגדרי

דו"ח מגדרי

דו"ח על מצב הנשים במוסד מוצג כנדרש על ידי המל"ג והמכללה מברכת על פרסומו. לדו"ח המלא 

דו"ח זה נוגע לתשע"ט ויעודכן מידי שנה. נספח לדו"ח