דרישות לקורסים בשפה האנגלית | המכללה האקדמית תל חי

דרישות לקורסים בשפה האנגלית

דרישות לקורסים בשפה האנגלית

לפי החלטת מל"ג מ 17.12.19, כל סטודנט שיחל לימודיו במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משנת הלימודים תשפ"ב, ילמד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון, כולל קורסי הכשרה ללמידת השפה ("קורסי פטור"), קורסי תוכן באנגלית, או קורסי העשרה. כלומר, שני הקורסים בשפה האנגלית יהיו שני קורסי הכשרה או יותר עד רמת הפטור, שני קורסי תוכן, או קורס הכשרה וקורס תוכן וזאת בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנט/ית בכניסתו/ה ללימודים.

סטודנט/ית עם רמת פטור באנגלית

סטודנט/ית עם רמת מתקדמים ב' באנגלית

סטודנט/ית עם רמת מתקדמים א' באנגלית

סטודנט/ית עם רמת  בסיסי באנגלית

סטודנט/ית עם רמת  טרום בסיסי באנגלית

נדרש/ת ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית במסגרת תוכנית לימודיו.

נדרש/ת ללמוד קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' + ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תוכנית לימודיו

נדרש/ת ללמוד קורסי אנגלית מתקדמים א ומתקדמים ב.

אינו נדרש/ת ללמוד קורסי תוכן באנגלית

 

נדרש/ת ללמוד קורסי אנגלית בסיסי, מתקדמים א ומתקדמים ב.

אינו נדרש/ת ללמוד קורסי תוכן באנגלית

 

נדרש/ת ללמוד קורסי אנגלית טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א ומתקדמים ב.

אינו נדרש/ת ללמוד קורסי תוכן באנגלית

 

 

קורסי הכשרה (קורסי פטור)

היחידה ללימודי אנגלית כשפה בינלאומית עומדת בדרישות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) הדורשת מהסטודנטים להשיג רמת פטור עד סוף שנה ב'. הקורסים מחולקים לפי רמות: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א, ומתקדמים ב (רמת פטור). בכל קורס, ילמדו ארבע מיומנויות: קריאה, כתיבה, דיבור ושמיעה. בכל רמה, תוצרי הלמידה עומדים בדרישות שנקבעו  על יד המל"ג.

סטודנט שלא עומד ברמת פטור נדרש ללמוד קורסי הכשרה ללמידת השפה עד ההשלמה לרמת פטור. רמת הסטודנט בידיעת השפה האנגלית נקבעת בעת ההרשמה למכללה על-פי ציון האנגלית בפסיכומטרי או ציון אמי"ר או אמיר"ם. הציון הנדרש לקבלה ללימודים הוא 85 לפחות במבחן אמיר/ם/פסיכומטרי, בחלק מן החוגים תיתכן דרישה לרמת אנגלית גבוהה יותר. מועמד עם ציון מתחת ל- 85 ובתנאי שהציון עומד בדרישות החוג, יתקבל למכללה על תנאי – התנאי הוא לסיים בהצלחה רמת טרום בסיסי עד סוף שנה א', אחרת לימודיו במכללה יופסקו.

קורסי ההכשרה ללמידת השפה לכל הרמות מתקיימים בסמסטר א, ב וקיץ.

מידע לקורסי קיץ על תאריכי הקורסים, מחירים, פתיחת ההרשמה ואופן ההרשמה יפורסם מבעוד מועד באתר המודל.

פרוט התשלום עבור כל קורס ניתן לראות בשנתון המכללה המתפרסם מדי שנה. התשלום יתווסף לשכר הלימוד השנתי ויגבה על ידי מדור שכר הלימוד באמצעות ההרשאה לחיוב שמסרת.

קורסי תוכן באנגלית:

כל חוג מציג קורסים אקדמיים בשפה האנגלית כחלק מתוכנית  הלימוד שלו.