דרמה תרפיה תואר שני סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

דרמה תרפיה תואר שני סגל החוג

דרמה תרפיה תואר שני סגל החוג

ראשת התכנית: 

ד"ר עפרה ולטר.

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' חבר:

פרופ' סוזנה פנדזיק.

מרצה בכיר:

ד"ר מעין מרחבד"ר עפרה ולטר.

מרצה: 

ד"ר דברת הראל, ד"ר עומר לנס.

סגל עמית: 

גב' גלילה אורן, ד"ר אנקורי גילה, ד"ר רונן ברגר, ד"ר ענת הלר.

מורה משנה: 

גב' נגה גולדרינג.

מורה מן החוץ: 

גב' פזית אילן, מר עופר זילברברג, ד"ר חן אלון, גב' סימי חבלין, גב' מלמן ויויאנה, ד"ר רובינשטיין דורי.

רכזות הכשרה מעשית:

גב' ענת עזר.