דרמה תרפיה תואר שני סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

דרמה תרפיה תואר שני סגל החוג

דרמה תרפיה תואר שני סגל החוג

ראשת התכנית: 

ד"ר סוזאנה פנדזיק.

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין: 

פרופ' מולי להד.

מרצה בכיר:

ד"ר מירב חן, ד"ר סוזנה פנדזיק, ד"ר שרון שניר.

מרצה: 

ד"ר עומר לנס.

סגל עמית: 

ד"ר דורית דרור הדר.

מורה משנה: 

גב' נגה גולדרינג, גב' מיכל דורון הררי, מר עופר זילברברג.

מורה מן החוץ: 

גב' גלילה אורן, גב' פזית אילן, ד"ר חן אלון, ד"ר רונן ברגר, ד"ר ענת הלר, גב' סימי חבלין, ד"ר שוש  קיסרי, ד"ר אמנון רביב.

רכזות הכשרה מעשית:

ד"ר דורית דרור הדר, גב' פנינה אייזנברג.