ד"ר פרחי משה | המכללה האקדמית תל חי

ד"ר פרחי משה

ד"ר פרחי משה

ד"ר פרחי משה

ראש החוג לעו"ס

טלפון: 
04-8181670
דואר אלקטרוני: 
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
מוסמך בעבודה סוציאלית
תפקיד: 
ראש החוג לעבודה סוציאלית