ד"ר קורלנדר יהל | המכללה האקדמית תל חי

ד"ר קורלנדר יהל

ד"ר קורלנדר יהל

ד"ר קורלנדר יהל
דואר אלקטרוני: 
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
מוסמך בהתנהגות ארגונית