הזדמנות אחרונה להירשם לקורסי החוץ של המכון לאמנויות | המכללה האקדמית תל חי

הזדמנות אחרונה להירשם לקורסי החוץ של המכון לאמנויות