הכנה לבחינה | המכללה האקדמית תל חי

הכנה לבחינה

הכנה לבחינה

בחינת המיון בודקת בעיקר שליטה בשפה האנגלית, מומלץ להעשיר את אוצר המילים שלכם באמצעות קריאת טקסטים.

שאלות לדוגמה:

  • שאלות השלמת משפטים - COMPLETION SENTENCE. בכל שאלה מסוג זה יש משפט שחסרה בו מילה (או צירוף מילים). מתחת למשפט יש ארבע הצעות להשלמתו ועליכם לבחור מתוכן את התשובה המשלימה את המשפט באופן הטוב ביותר. לפניכם שאלה לדוגמה מסוג זה: 

Everyone he asked told him a different             of the story.

(1) idea

(2) rumour

(3) style

(4) version

  • שאלות ניסוח מחדש - RESTATEMENT. בכל שאלה מסוג זה נתון משפט, ואחריו ארבע הצעות לניסוח מחדש של הרעיון המרכזי במשפט. מתוך ארבע ההצעות עליכם לבחור את המשפט שמשמעותו היא הדומה ביותר למשמעות המשפט המקורי. לפניכם שאלה לדוגמה מסוג זה:

The little girl looked for her dog.

(1) The little girl tried to find her dog.

(2) The dog looked for the girl.

(3) The girl found her little dog.

(4) Her dog did not want to be found.

  • שאלות הבנת הנקרא - COMPREHENSION READING. לפני השאלות מוצג קטע קריאה ו"מעלה". אחרי הקטע מוצגות השאלות הנוגעות לו.

מבחן מיון באנגלית