הכנסים של רג"ב | המכללה האקדמית תל חי

הכנסים של רג"ב

הכנסים של רג"ב

תוכנית רג"ב בתל חי משולבת בתוך התוכנית הארצית של רג"ב. הסטודנטים של מכללת תל חי מגיעים לכנסים השנתיים של רג"ב, המיועדים לכלל הסטודנטים בתוכנית, בהתאם לשנתון שלהם בתוכנית.

כנס שנה א' יהיה ב- 10.5.2023.

כנס שנה ב' יהיה ב- 12.1.2023 במסגרת אזורית של מכללות בצפון וסיכום ארצי וירטואלי יהיה ב22.1.2023 17:30-19:30 (משוער).

כנס שנה ג'  יהיה ב- 6.6.2023.