המחלקה לקרמיקה | המכללה האקדמית תל חי

המחלקה לקרמיקה

המחלקה לקרמיקה

 

בעולם המשתנה בקצב מהיר, בו בכל רגע צצות אופנות חדשות, מהווה תפיסת המחלקה לקרמיקה עוגן למסורת בת אלפי שנים של דיאלוג למגע ישיר בין היוצר לחומר.

מתוך הבנה והערכה ליכולות היוצר, נשענים לימודי המחלקה לקרמיקה  בתל חי על פיתוח יכולות אלו בכל תלמיד.

דרך התנסות בלתי אמצעית, בה לכל תלמיד אובניים ומרחב יצירה משלו ותהליך למידה אישי, תוך ליווי של מורים מדיסציפלינות שונות ומגוונות, מתפתחת שפה ייחודית לכל אומן יוצר במחלקה.

כחלק מתפיסה זו נחשפים התלמידים לכל תהליכי היצירה: 

הבנת החומר – סוגי חומר שונים המגיבים באופנים שונים לחום, ללחץ לישה וכל תהליך אחר. 

תהליכי עיבוד שונים - ערגול, עבודה באבניים, פיסול חופשי, בניה מודולרית ועוד.

גימור פני השטח וגלזורות – הבנת התהליך הכימי בו נוצר ציפוי הגלזורה על החומר הנשרף – פיתוח שפת צבע וגימור ייחודיים.

שריפות שונות – החל בתנור אנאגמה, דרך ראקו ושריפת מלח, עד לשריפות תעשייתיות בגז ובחשמל.


סגל המחלקה:

  •  גון רוזנסטון (רכזת מחלקה)
  • גלעד זהר
  • קיילה תלמי
  • דניאל פלטאואר
  • זיוה ורטיקובסקי 
  • זוהר רובינשטיין
  • אורלי סבר

 

רכזת מכון לאמנויות נאוה מור: 04-8181402 mornav@telhai.ac.il | מנכ"ל זמר ס"ט 04-8181401 zemers@telhai.ac.il