קרמיקה | המכללה האקדמית תל חי

קרמיקה

המחלקה לקרמיקה

המחלקה לקרמיקה, מהוותיקות בארץ ללימוד מקצועות הקרמיקה, מהווה עוגן למסורת בת מאות שנים של דיאלוג ישיר בין היוצר לחומר ומיישמת בהצלחה רבה, זה עשרות שנים, גישת לימוד והנחיה ייחודית בה הסטודיו המשותף, על מגוון מאפייניו, מנוהל ומתוחזק על-ידי הסטודנטים עצמם בליווי והנחיה צמודים של צוות המרצים.
כך רוכשים הסטודנטים את מגוון הכישורים הדרושים על-מנת שיוכלו בסיום לימודיהם להקים ולהפעיל סטודיו עצמאי.