הנהלה | המכללה האקדמית תל חי

הנהלה

יוסי מקורי, נשיא המכללה
נשיא
אלי כהן
מנכ"ל
פרופ' סנאית תמיר
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים
מוטי כהן
משנה למנכ"ל
מדי אטיאס
סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש
פרופ' יעקב ויה
דיקן הפקולטה למדעים
ד"ר אמיר גולדשטיין
ראש החוג ללימודים רב תחומיים
רחל זקס
סגנית נשיא לפיתוח משאבים
פרופ' ניר בקר