הנהלה | המכללה האקדמית תל חי

הנהלה

יוסי מקורי, נשיא המכללה
נשיא
אלי כהן, מנכ"ל המכללה
מנכ"ל
פרופ' סנאית תמיר
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים
מוטי כהן, משנה למנכ"ל
משנה למנכ"ל
מדי אטיאס, סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש
סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש
פרופ' יעקב ויה, דיקן הפקולטה למדעים וטכנולוגיה
דיקן הפקולטה למדעים
ראש החוג ללימודים רב תחומיים
סגנית נשיא לפיתוח משאבים