מחלקת ביטחון מכללת תל חי

הנחיות ביטחון

הנחיות ביטחון

  • הכניסה לקמפוס מותנית בהצגת תעודה מזהה ובדיקה ביטחונית.
  • מחלקת הביטחון יכולה למנוע כניסה של אדם בהתאם לצורכי הביטחון.
  • על הנכנס בשערי המכללה להישמע להנחיות מחלקת הביטחון.
  • הכניסה עם נשק מותנית בהצגת רישיון לנשיאת נשק בתוקף ולהירשם בעמדת השומר.
  • הכניסה למכללה עם בעלי חיים אסורה למעט כלבי נחייה.
  • הכניסה עם רכב לקמפוס מערב רק עם תו חניה.
  • החניות בשטחי המכללה מותרת רק במקומות המוסדרים והמותרים. רכב שיחנה במקומות האסורים המסומנים בתמרורים ובצבע אדום לבן עלולים לקבל דוחות חניה וקנסות.
  • השהות במכללה מעבר לשעות הסגירה אסורה בהחלט כולל שבתות וחגים.
  • באירועי חירום יש להישמע להנחיות גורמי הביטחון והחירום.
  • במקרה של אבדה ניתן לפנות למחלקת הביטחון לבירור.