הקורסים שלנו | המכללה האקדמית תל חי

הקורסים שלנו

הקורסים שלנו

צא ולמד 

מרצה: מר מאור פיינשטיין.

מתי? שלושה ימים מרוכזים לאורך השנה 19.12 (יום שני, יש חופשה במכללה אבל אין חופש בבתי הספר), 29.1 (חופשת סמסטר – יום ראשון), 31.5 (יום ד', יום פתוח בו לא מתקיימים לימודים).

איפה? במוסדות חינוך פורצי דרך. תוכנית מפורטת תישלח בהמשך.

תוכן: הקורס כולל שלושה ימי סיור במוסדות חינוך מעוררי השראה ברחבי הצפון. בימי סיור אלה יבואו לידי ביטוי היבטים הקשורים בדמות המחנך, באמצעות מפגש עם דמויות חינוכיות ייחודיות, היבטים הקשורים ללמידת SEL באמצעות צפייה במערכות חינוך המדגישות למידה רגשית חברתית והיבטים הקשורים לחברה וקהילה באמצעות ביקור במערכות חינוך הצומחות מתוך הקהילה ומשפיעות עליה.

היקף– 1 ש"ש 2 נ"ז.

 

זמן מצויינים תשפ"ג 

מרצה: אליעזר שריאל

מתי?  יום ראשון 16:00-18:00

איפה? קמפוס קצרין והקמפוס המזרחי לסירוגין. סטודנטים שהמפגש לא נמצא בקמפוס הלימודים הראשי שלהם יכולים להיות בזום.

אחת לחודש מפגש פנים אל פנים של כלל הקבוצה, בכל חודש בקמפוס אחר. 

תוכן: תוכן: הקורס בנוי ממספר יחידות משנה שיעסקו בנושאים רלבנטיים למורים במאה העשרים ואחת. הנושאים נבחרו בשיתוף ועל ידי הסטודנטים המצטיינים בסוף שנית הלימודים הקודמת מתוך הנחה שהם מתאימים להם כמורים מובילים לעתיד במערכת החינוך: אקטיביזם חינוכי, מעורבות חברתית, חינוך להתמודדות עם כשלונות, חינוך ומגדר, איך מייצרים שותפות של הורים ומורים.

היקף – 2 ש"ש, 4 נק"ז.

 

קורסים בין מכללתיים לסטודנטים של רג"ב מטעם מכון מופת

מרצות/ים מטעם תוכנית רג"ב הארצית

מתי? ימים מרוכזים לאורך השנה בהתאם ללו"ז הספציפי של הקורס. 

איפה? במכון מופ"ת בתל אביב ובהתאם לדרישות הספציפיות של הקורס. 

תוכן: הקורסים הבין מכללתיים של רג"ב מאפשרים לפגוש סטודנטים מכל רחבי הארץ ולהתנסות במגוון של מיומנויות ושל תכנים הרבלנטיים למנהיגי חינוך. הרשמה לקורסים מתבצעת דרך אתר ייחודי https://nmagid.wixsite.com/regevcourses.

סטודנטים במכללת תל חי נדרשים ללמוד קורס אחד בין מכללתי בשנת תשפ"ג.

היקף– 2 ש"ש

סטודנטים יוכלו לבחור 2 ש"ש בקורסים של תואר שני כחלופה לקורס הבין מכללתי בתיאום עם רכז התוכנית. 

 

מנטור לחיים – קורס לתלמידי שנה ג'

מרצה: מר מאור פיינשטיין.

מתי? כל סטודנט בהתאם לזמן שלו ושל המנטור שלו ובתיאום עם מאור.

איפה? במקום שייקבע על ידי כל סטודנט והמנטור ובתיאום עם מאור.

תוכן: מטרת הקורס לאפשר לסטודנט גיבוש חזון חינוכי ארוך טווח ותוכנית פעולה שתסייע לו במימוש החזון. הקורס בנוי משבעה מפגשים לאורך השנה, שבהם המנטור יסייע לסטודנט לגבש את החזון החינוכי ואת תוכנית הפעולה המתאימה לו. בסיום כל מפגש הסטודנט מתעד את תוכן המפגש. בסיום הקורס הסטודנט מגיש את החזון החינוכי, את תוכנית הפעולה, הכוללת תיאור קצר של כל מפגש והתייחסות כוללת לתהליך. הסטודנט אחראי לבחירת המנטור שלו. בסוף כל מפגש הסטודנט יכתוב רפלקציה בהיקף של חצי עמוד. בסיום התהליך כולו הסטודנט יכתוב רפלקציה כוללת בהיקף של שני עמודים בה מתייחסים לתהליך כולו.

 

מעורבות חברתית

אנחנו נציע שתי אפשרויות של מעורבות חברתית:

המנטורים של המנטורים - הסטודנטיות והסטודנטים של רג"ב ימשיכו לחנוך תלמידי תיכון בבית קק"ל בנוף הגליל, כאשר החניכים שלהם בגילאי התיכון בעצמם יחנכו תלמידי יסודי. התוכנית תאפשר לקדם מצויינות בפריפריה ולהתנסות בקשר אישי בדרכים מגוונות.

מנטורינג בתוך המכללה – סטודנטים וסטודנטיות של רג"ב יחנכו סטודנטיות וסטודנטים מתוך המכללה שזקוקים לעזרה בלימודים, בחברה, בהתאקלמות. 

 

מערכת שעות תכנית רג"ב במכללת תל-חי - שנה א':

סוג השיעור שם השיעור תזמון
קורס קבוע שנתי זמן מצוינים ימי ראשון 16:15-18:00
קורס סמיסטריאלי בימים מרוכזים צא ולמד: סיור במוסדות חינוך מעוררי השראה 19.12.22, 29.1.23, 31.5.23 בכל הימים הסיור הוא בין השעות 08:30-16:30
קורס שנתי בימים מרוכזים קורס בין מכללתי רג"ב בהתאם ללו"ז המופיע באתר של הקורסים הבין - מכללתיים

מערכת שעות תכנית רג"ב במכללת תל-חי - שנה ב':

סוג השיעור שם השיעור תזמון
קורס קבוע שנתי זמן מצוינים ימי ראשון 16:15-18:00
קורס היברידי שנתי הדרכה פדגוגית

א. שישה מפגשים בימי ראשון, שלושה בכל סמסטר 15:00-16:00

ב. מפגש וירטואלי עם המדריכה הפדגוגית אחת לשבועיים בימי שלישי בשעות הבוקר. המפגש ימשך כחצי שעה.

ג. שני מפגשים בסמסטר במקום ההתנסות/ פרקטיקום בתיאום מראש.

קורס סמיסטריאלי בימים מרוכזים צא ולמד: סיור במוסדות חינוך מעוררי השראה 19.12.22, 29.1.23, 31.5.23 בכל הימים הסיור הוא בין השעות 08:30-16:30
קורס שנתי בימים מרוכזים קורס בין מכללתי רג"ב בהתאם ללו"ז המופיע באתר של הקורסים הבין - מכללתיים

מערכת שעות תכנית רג"ב במכללת תל-חי - שנה ג':

סוג השיעור שם השיעור תזמון
קורס קבוע שנתי זמן מצוינים ימי ראשון 16:15-18:00
קורס היברידי שנתי הדרכה פדגוגית

א. שישה מפגשים בימי ראשון, שלושה בכל סמסטר 15:00-16:00

ב. מפגש וירטואלי עם המדריכה הפדגוגית אחת לשבועיים בימי שלישי בשעות הבוקר. המפגש ימשך כחצי שעה.

ג. שני מפגשים בסמסטר במקום ההתנסות/ פרקטיקום בתיאום מראש.

קורס בימים מרוכזים צא ולמד: סיור במוסדות חינוך מעוררי השראה 19.12.22, 29.1.23, 31.5.23 בכל הימים הסיור הוא בין השעות 08:30-16:30
קורס בימים מרוכזים קורס בין מכללתי רג"ב בהתאם ללו"ז המופיע באתר של הקורסים הבין - מכללתיים
קורס סמיסטריאלי מקוון מנטור לחיים בתיאום אישי עם המנטור