הרשמה וקבלה | המכללה האקדמית תל חי

הרשמה וקבלה

הרשמה וקבלה

הרשמה למעונות הסטודנטים תחל בראשון למאי ומסתיימת ב- 31 ליולי.

ניתן להירשם למעונות באמצעות פורטל הסטודנט או ע"י טפסי הרשמה.

את הטפסים בצירוף כל האישורים המתבקשים יש לצרף לפורטל הסטודנט או לשלוח בדואר רגיל לכתובת: מעונות הסטודנטים ת.ד. 2636 קרית-שמונה, או לסרוק במייל לכתובת: [email protected]

קביעת זכאות

תהליך רישום וקבלה

ביטול הרשמה