התמחות באוכלוסיות ייחודיות וחינוך מיוחד | המכללה האקדמית תל חי

התמחות באוכלוסיות ייחודיות וחינוך מיוחד

התמחות באוכלוסיות ייחודיות וחינוך מיוחד

המחנך והמורה בכיתה ובמסגרות הבלתי פורמליות פוגש במהלך עבודתו החינוכית דילמות מורכבות. שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, הוראה של תלמידים בכיתה הטרוגנית, התמודדות עם בעיות התנהגות, התאמת ההוראה לילדים עם קשיי למידה ומוגבלויות  וכו.

קיימות תכניות התערבות לימודיות וטיפוליות וכן דרכי הוראה מגוונות, הלימודים במסגרת ההתמחות יבחנו לעומק את הסוגיות המורכבות ואת תכניות ההתערבות הקיימות, בניסיון להכשיר אנשי חינוך ליצור סביבת למידה מאתגרות ויצירתיות המותאמות לצורכי הלומד ושם דגש על עבודה חינוכית בגוון טיפולי.

הלימודים במסגרת ההתמחות יבחנו לעומק את התיאוריות הרלוונטיות בניסיון לגשר בין התיאוריה לשטח ולהעשיר את הידע של העוסקים בלימוד של אוכלוסיות ייחודיות.