התמחות בניהול | המכללה האקדמית תל חי

התמחות בניהול

התמחות בניהול

 

יסודות כלליים בניהול ויסודות ספציפיים בניהול חינוכי. ההתמחות מיועדת למי שכבר נמצאים ולמי שמכוונים להיות בעמדות ניהוליות וזקוקים לידע מעודכן לצורך שיפור כישורי הניהול שלהם. המנהל ושדרת הניהול בבית הספר כגון: סגן המנהל, רכזי השכבות ורכזי המקצועות ומי שנמצאים בעמדת ניהול במוסדות חברתיים, ניצבים מול מציאות משתנה, ערכית וטכנולוגית, וזקוקים לידע מעודכן שישפר את כישורי הניהול שלהם.

הסטודנטים יחשפו למגוון תחומי ידע ומיומנויות הרלוונטיות לתפקידים הניהוליים בבית הספר במאה ה-21.