התנסות מעשית - חינוך והוראת אנגלית | המכללה האקדמית תל חי

התנסות מעשית - חינוך והוראת אנגלית

התנסות מעשית - חינוך והוראת אנגלית

ההתנסות בהוראה במסגרת הלימודים בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה נעשית בדגם התנסות קלינית, המאפשרת לסטודנט ליישם תיאוריות שלמד, תוך התנסות בשדה החינוך, קבלת מודל ממורה מנוסה והדרכה ספציפית ממדריך פדגוגי מטעם הקמפוס.

סגל קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, מלווה את ההתנסות של הסטודנט בשטח בקורס דידקטיקה, המביא מודלים ותיאוריות חינוכיות מוכרות וחדישות, המבוססות על ביבליוגרפיה עדכנית. המכללה מלווה את התנסותם של הסטודנטים במחקרים הבאים לחדש ולשפר את ההכשרה.

ייחודיותו של קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, כקמפוס פורץ דרך בתחום הפדגוגיה החדשה, שילוב הטכנולוגיה בהוראה ומרחבי למידה דינאמיים, בא לידי ביטוי בעבודת הסטודנט בשדה החינוכי, המביא עימו לבתי הספר המכשירים, דרכי הוראה חדישות ושימוש בטכנולוגיה. המכללה מלווה את הסטודנט ביישום דרכי ההוראה החדשות במהלך התנסותו.

ההתנסות המעשית בתכנית אנגלית מבוססת על פיתוח ידע פדגוגי הדרגתי המתרכז בחשיפת הסטודנטים למגוון שיטות, טכניקות, וחומרי למידה להוראת האנגלית בהתאמה לתוכנית הלימודים הרשמית באנגלית הנהוגה במדינת ישראל. פרק זה כולל גם חשיפה לתיאוריות פדגוגיות בתחום החינוך הלשוני וקישורן להוראת האנגלית בבית הספר.

 

שלבי ההכשרה:

סטודנטים סדירים לתואר ראשון (B.Ed) בחינוך והוראת אנגלית:

בשנה השנייה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בהוראת אנגלית בבית הספר היסודי, זאת בצמוד למורה מאמן. בקמפוס מתקיים במקביל קורס דידקטיקה בהוראת אנגלית לבית הספר היסודי.
בשנה השלישית, מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בבית הספר העל יסודי בתחום לימודי האנגלית, בצמוד למורה מכשיר.  בקמפוס נלמדות במקביל תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע במסגרת קורס דידקטיקה באנגלית לבית הספר העל יסודי.
בשנה רביעית  מתקיים הסטאז' בהוראה בבתי ספר בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.


סטודנטים לתעודת הוראה:

בשנה הראשונה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בהוראת אנגלית לבית הספר היסודי, זאת בצמוד למורה מאמן. בקמפוס מתקיים במקביל קורס דידקטיקה בהוראת אנגלית לבית הספר היסודי.
בשנה השניה, מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בית הספר העל יסודי בתחום לימודי האנגלית, בצמוד למורה מכשיר. בקמפוס נלמדות במקביל תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע במסגרת קורס דידקטיקה באנגלית לבית הספר העל יסודי.
בשנה השלישית מתקיים הסטאז' בהוראה בבתי ספר בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.
 

סטודנטים לתואר שני מוסמך הוראה - M.Teach:

סטודנטים לתואר שני מוסמך הוראה (M.Teach) מתנסים בשנה הראשונה ללימודיהם במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בתוך בתי הספר העל יסודיים בתחום לימודי אנגלית, בצמוד למורה מכשיר. במקביל, לומדים בקמפוס תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע.
בשנה השנייה ללימודיהם יכולים הסטודנטים להתחיל סטאז' בהוראה בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.
 

הדרכה פדגוגית:

הקורסים וליווי ההתנסות הינם באחריות המדריכים הפדגוגיים. במסגרת ההדרכה יצפה המד"פ בסטודנט בביקוריו בבתי הספר ויעריך את הוראתו.
בתוכנית "אקדמיה כיתה" מלווים הסטודנטים, בנוסף למדריך הפדגוגי הדיסציפלינרי, במנחה אקדמי של התוכנית, אשר נוכח בבתי הספר אחת לשבועיים, תומך בסטודנטים ברמת ההשתלבות בבית הספר והקשר עם המורה המכשיר ויועץ בשילוב פדגוגיה חדשה בהוראה.