התנסות מעשית - חינוך והוראת מדעים | המכללה האקדמית תל חי

התנסות מעשית - חינוך והוראת מדעים

התנסות מעשית - חינוך והוראת מדעים

ההתנסות בהוראה במסגרת הלימודים בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, נעשית בדגם התנסות קלינית, המאפשרת לסטודנט ליישם תיאוריות שלמד, תוך התנסות בשדה החינוך, קבלת מודל ממורה מנוסה והדרכה ספציפית ממדריך פדגוגי מטעם הקמפוס.

ההתנסות בהוראה מבקשת לחשוף בפני הסטודנט את עבודת המורה, תוך פעילות יזומה והשתלבות בחיי בית הספר ,לטפח בו את תחושת הייעוד והשליחות למקצוע, לשכלל את יכולות ההוראה שלו בסביבה תומכת ומעצימה ולשפר את הביטחון העצמי שלו במקצוע ההוראה.

סגל התכנית בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, מלווה את ההתנסות של הסטודנט בשטח בקורס דידקטיקה, המביא מודלים ותיאוריות חינוכיות מוכרות וחדישות, המבוססות על ביבליוגרפיה עדכנית. סגל התכנית מלווה את התנסותם של הסטודנטים במחקרים הבאים לחדש ולשפר את ההכשרה.

ייחודיותו של קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, כקמפוס פורץ דרך בתחום הפדגוגיה החדשה, שילוב הטכנולוגיה בהוראה ומרחבי למידה דינאמיים, בא לידי ביטוי בעבודת הסטודנט בשדה החינוכי, המביא עימו לבתי הספר המכשירים, דרכי הוראה חדישות ושימוש בטכנולוגיה. הקמפוס מלווה את הסטודנט ביישום דרכי ההוראה החדשות במהלך התנסותו.

במהלך לימודיו מתנסה הסטודנט בעבודה מעשית בגנים ובכיתות בית הספר (בהתאם למסלול הלימודים) ומיישם את הקורסים הנלמדים בחינוך ובדיסציפלינה לפי תכנית ספיראלית מתפתחת.

 
סטודנטים לתואר ראשון (B.Ed) בחינוך ובהוראת מדעים:

בשנה ב' - יתנסה הסטודנט בבית ספר בדגם התנסות מסורתית של התנסות כוללת בהיקף של יום בשבוע בדגםPDS (professional development school) . ההתנסות מלווה בקורס דידקטיקה, במהלכה ירכוש הסטודנט מיומנויות הוראה בסיסיות בחינוך ובהוראה. 

בשנה ג' – יתנסה הסטודנט במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה". התנסות אינטנסיבית בהיקף של שלושה ימים בשבוע, החל מפתיחת שנת הלימודים של מוסדות החינוך ועד סוף אוגוסט. במסגרת ההתנסות ילמד הסטודנט בצמד יחד עם מורה מכשיר לטבע ומדעים ויתערה בחיי בית הספר החל משלב תכנון הלימודים, ניהול כיתה, ארגון וייזום אירועים, תקשורת עם הורים, ועוד. ההתנסות תלווה בקורס דידקטיקה שיתמקד בהוראת הטבע.
סטודנטים הלומדים תכנית דו-חוגית בשילוב חינוך מיוחד יתנסו במקביל בגישה משלבת בבתי ספר רגילים במסגרת "אקדמיה כיתה".

בשנה ד' - כלל הסטודנטים יצאו לשנת התמחות בהוראה (סטאז) במסגרת יחידת הסטאז'.

 
סטודנטים לתעודת הוראה/ הסבת אקדמאיים:

בשנה הראשונה ללימודיהם יתנסו בפדגוגיה חדשנית והוראת עמיתים בתפיסת הוראה כוללת בתוך המכללה.
בשנה השניה ללימודיהם ישתתפו בהתנסות הדיסציפלינארית ביסודי, במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה". ההתנסות תלווה בקורס דידקטיקה שיתמקד בהוראת המדעים. 

 
מדריכים פדגוגיים:

הקורסים וליווי ההתנסות הינם באחריות המדריכים הפדגוגיים. במסגרת ההדרכה יצפה המד"פ בסטודנט בביקוריו בבתי הספר ויעריך את הוראתו.
בתכנית "אקדמיה כיתה" מלווים הסטודנטים, בנוסף למדריך הפדגוגי הדיסציפלינרי, במנחה אקדמי של התכנית, אשר נוכח בבתי הספר אחת לשבועיים, תומך בסטודנטים ברמת ההשתלבות בבית הספר והקשר עם המורה המכשיר ויועץ בשילוב פדגוגיה חדשה בהוראה.