התנסות מעשית - חינוך ולימודי הוראת ארץ ישראל | המכללה האקדמית תל חי

התנסות מעשית - חינוך ולימודי הוראת ארץ ישראל

התנסות מעשית - חינוך ולימודי הוראת ארץ ישראל

ההתנסות בהוראה במסגרת הלימודים בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה נעשית בדגם התנסות קלינית, המאפשרת לסטודנט ליישם תיאוריות שלמד, תוך התנסות בשדה החינוך, קבלת מודל ממורה מנוסה והדרכה ספציפית ממדריך פדגוגי מטעם הקמפוס.
סגל קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, מלווה את ההתנסות של הסטודנט בשטח בקורס דידקטיקה, המביא מודלים ותיאוריות חינוכיות מוכרות וחדישות, המבוססות על ביבליוגרפיה עדכנית. המכללה מלווה את התנסותם של הסטודנטים במחקרים הבאים לחדש ולשפר את ההכשרה.

ייחודיותו של קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, כקמפוס פורץ דרך בתחום הפדגוגיה החדשה, שילוב הטכנולוגיה בהוראה ומרחבי למידה דינאמיים, בא לידי ביטוי בעבודת הסטודנט בשדה החינוכי, המביא עימו לבתי הספר המכשירים, דרכי הוראה חדישות ושימוש בטכנולוגיה. המכללה מלווה את הסטודנט ביישום דרכי ההוראה החדשות במהלך התנסותו.

ההתנסות בהוראת לימודי ארץ ישראל מכוונת להכשרת מורים במגוון דרכי הוראה ייחודיות , חלקן ייחודיות לתחום, באוריינטציה לתוכנית הלימודים. הדגש ניתן לשימוש בדרכי למידה והערכה חלופיות, הקניית ראייה רב-תחומית , למידה בדרך החקר ושילוב טכנולוגיה ופדגוגיה. דגש נוסף ניתן להתנסות בהוראה חוץ-כיתתית, באתר ארכיאולוגי, בשדה או  בטיול. התנסות דידקטית זו נתמכת גם בדרישות קמפוסי השטח העוסקים בהוראת אתרי מורשת, בהם נדרשים הסטודנטים להתנסות מעשית בלמידת אתר, הדרכה והוראה שלו.

בנוסף להתנסות הדידקטית, עוסקת ההכשרה גם בהכרת התכנים הייחודיים לתוכנית הלימודים של המקצוע בבתי הספר (מקצוע הרחבה 5 יח"ל), וכן בהתאמת דרכי ההוראה הייחודיות לתכנים קרובים כגון: גיאוגרפיה, לימודי סביבה והיסטוריה של ארץ ישראל.

סטודנטים סדירים לתואר ראשון (B.Ed) בחינוך והוראת לימודי ארץ ישראל:

בשנה השנייה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בהוראה כוללת בבתי ספר על יסודיים . במקביל, הם לומדים קורס דידקטיקה כוללת ורוכשים כלים לעבודת המורה.
בשנה השלישית, מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בתוך בתי הספר בתחום לימודי ארץ ישראל, בצמוד למורה מכשיר במקביל להתנסות בתחום דעת נוסף. בקמפוס, נלמדות תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע, המותאמות להוראה בחינוך העל יסודי.
בשנה רביעית  מתקיים הסטאז' בהוראה בבתי ספר על –יסודיים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.


סטודנטים לתעודת הוראה/הסבת אקדמאיים:

בשנה הראשונה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בקורס "התנסות חדשנית" המכיל פדגוגיה והוראת עמיתים.
בשנה השנייה מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בתוך בתי הספר בתחום לימודי ארץ ישראל, בצמוד למורה מכשיר. במקביל, לומדים במכללה תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע, המותאמות להוראה בחינוך העל יסודי.
בשנה השלישית  מתקיים הסטאז' בהוראה בבתי ספר על –יסודיים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.
 

סטודנטים לתואר שני מוסמך הוראה- M.Teach

סטודנטים לתואר שני- M.Teach מתנסים בשנה הראשונה ללימודיהם במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בתוך בתי הספר בתחום לימודי ארץ ישראל, בצמוד למורה מכשיר במקביל, לומדים במכללה תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע, המותאמות להוראה בחינוך העל יסודי. 
בשנה השניה ללימודיהם יכולים הסטודנטים להתחיל סטאז' בהוראה בבתי ספר על –יסודיים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.