התנסות מעשית - חינוך לגיל הרך | המכללה האקדמית תל חי

התנסות מעשית - חינוך לגיל הרך

התנסות מעשית - חינוך לגיל הרך

ההתנסות בהוראה במסגרת הלימודים בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה נעשית בדגם התנסות קלינית, המאפשרת לסטודנט ליישם תיאוריות שלמד, תוך התנסות בשדה החינוך, קבלת מודל ממורה מנוסה והדרכה ספציפית ממדריך פדגוגי מטעם הקמפוס.
סגל קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, מלווה את ההתנסות של הסטודנט בשטח בקורס דידקטיקה, המביא מודלים ותיאוריות חינוכיות מוכרות וחדישות, המבוססות על ביבליוגרפיה עדכנית. המכללה מלווה את התנסותם של הסטודנטים במחקרים הבאים לחדש ולשפר את ההכשרה.
ייחודיותו של קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, כקמפוס פורץ דרך בתחום הפדגוגיה החדשה, שילוב הטכנולוגיה בהוראה ומרחבי למידה דינאמיים, בא לידי ביטוי בעבודת הסטודנט בשדה החינוכי, המביא עימו לבתי הספר המכשירים, דרכי הוראה חדישות ושימוש בטכנולוגיה. המכללה מלווה את הסטודנט ביישום דרכי ההוראה החדשות במהלך התנסותו.

שלבי ההכשרה:

סטודנטים סדירים לתואר ראשון (B.Ed) בחינוך והוראה לגיל הרך:

בשנה השנייה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים במסגרות לידה - ארבע, במעונות יום ופעוטונים ובגני טרום חובה, זאת בצמוד לגננת מאמנת.  במקביל מתקיים בקמפוס  קורס דידקטיקה בהוראת שכבת הגיל לידה- ארבע.
בשנה השלישית, מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה גן", בהוראה בגני חובה, בצמוד לגננת מכשירה. בקמפוס, נלמדות תיאוריות חינוכיות ספציפיות לגיל זה במסגרת קורס דידקטיקה .
בשנה רביעית -  מתקיים הסטאז' בהוראה בגנים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.

הרחבת הסמכה לכיתות א'- ב':

סטודנט שבוחר בכך, יכול להרחיב את ההסמכה להוראה בכיתות א'-ב'. הרחבה זו מתקיימת בשנים ג' או ד' וכוללת התנסות בהוראה בכיתות א'-ב' וכן קורס דידקטיקה הכולל דרכי הוראה מתאימות לשכבות גיל אלו. 

סטודנטים לתעודת הוראה/ הסבת אקדמאיים:

בשנה הראשונה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בגני טרום חובה, זאת בצמוד לגננת מאמנת. במכללה מתקיים קורס דידקטיקה בהוראת שכבת הגיל.
בשנה השניה, מתנסים הסטודנטים בהוראה בגני חובה, בצמוד לגננת מאמנת.  במכללה, נלמדות תיאוריות חינוכיות ספציפיות לגיל זה במסגרת קורס דידקטיקה .
בשנה השלישית  מתקיים הסטאז' בהוראה בגנים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'. 

הדרכה פדגוגית:

הקורסים וליווי ההתנסות הינם באחריות המדריכים הפדגוגיים של סגל ההוראה בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה. במסגרת ההדרכה יצפה המד"פ בסטודנט בביקוריו בגני הילדים ויעריך את הוראתו.