התנסות מעשית | המכללה האקדמית תל חי

התנסות מעשית

התנסות מעשית

סטודנטים מתכנית רג"ב המתנסים במסגרות חינוכיות/חברתיות מהווים את חוד החנית בתרומה הסטודנטיאלית למסגרת בה הם נמצאים. לפיכך, עליהם להיות מצוידים בידע ובכלים פדגוגיים חדשניים וייחודיים. בקורס שלנו, המובל בידי הגברת אורנה חורי, נתמקד במרכיב מרכזי מאד במערכת החינוך הישראלית בעשור השלישי של המאה העשרים ואחת: הכרת התיקון לחוק החינוך המיוחד (2018) והיכולת ליישם את עיקרי התיקון לחוק תוך שימוש בכלים פדגוגיים המקדמים הכלה והשתלבות. בהמשך לתיקון לחוק, מייחס משרד החינוך חשיבות רבה להכלתם של תלמידים שוני צרכים תוך התאמת הסביבה הלימודית, החינוכית והחברתית לצרכיהם המגוונים. עקרון ההכלה מדגיש את חובתה של המערכת לייצר סביבה מיטבית עבור כלל התלמידים ולהעניק להם מענים הולמים כחלק אינטגרלי וטבעי בשגרה החינוכית, זאת מבלי להדגיש את השוני של תלמיד כזה או אחר.  לאור זאת יתמקד הקורס הנוכחי  בהקניית עקרונות ההשתלבות וההכלה. הסטודנטים יקבלו ידע תיאורטי וכלים יישומיים שישמשו אותם בניהול כיתה הטרוגנית. מתוך כך ניתן יהיה להיטיב ולייעל את דרכי ההוראה שלהם כמורים וכמנהיגים פדגוגיים בהלימה לחזון משרד החינוך המשתקף בתיקון לחוק.

מתכונת הקורס:

1.     שישה שיעורים פרונטליים לאורך השנה (שלושה בכל סמסטר) לכל הקבוצה בימי ראשון בשעה 15:00 – באותם ימים שבהם מתקיימים מפגשים פנים אל פנים.

2.     שני מפגשים אישיים בכל סמסטר במקום ההתנסות.

3.     מפגש מקוון אישי/זוגי אחת לשבועיים.