B.A בלימודים רב תחומיים
  • לימודים רב תחומיים

למידע נוסף מלא פרטיך:

לימודים רב תחומיים

לימודים רב תחומיים - החוג ללימודים רב-תחומיים מאפשר לך לרכוש השכלה אקדמית רחבה על פי בחירתך. התמקדות בנושא אחד או יותר מתוך קשת של נושאים בתחומי מדעי הרוח והחברה, מאפשרת העמקה נוספת בתחומי העניין שלך. מסגרת הלימודים מציעה שתי חטיבות, כל אחת כוללת מקבצי התמחות: החטיבה למדעי ההתנהגות הכוללת את המקבצים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי מגדר ובריאות הנפש, ניהול וישוב סכסוכים, סביבה וחברה. החטיבה לתרבות כוללת את המקבצים: פילוסופיה, לימודי ארץ ישראל, היסטוריה.

 

למה ללמוד לימודים רב-תחומיים בתל-חי

  • ניתן ללמוד לימודים רב-תחומיים במסלול חד חוגי או דו חוגי.
  • מסלול חד חוגי בדרך לתואר: מסלול המתאים גם לעובדי מערכת החינוך, השירות הציבורי, כוחות הביטחון וכדומה.
  • מסלול דו חוגי להעשרה נוספת: מסלול המתאים בעיקר לרוצים להעמיק בתחומים אחרים בנוסף לחוג שנבחר: חינוך, פסיכולוגיה, מזרח אסיה, שירותי אנוש, כלכלה וניהול, מדעי המחשב.
  • להתחבר לשטח: חברי הסגל הם חוקרים פעילים ואנשי שטח נלהבים הנמצאים בחזית המחקר והעשייה.
  • המשך יבוא: תוכנית הלימודים מספקת בסיס אקדמי מצוין ללימודי המשך לתואר שני, ללימודי תעודה בכלל ולתעודת הוראה בפרט.

 

איך זה עובד? 
הלימודים האקדמיים נמשכים שלוש שנים להשלמת התואר נדרשות 120 נקודות זכות. בתכנית הדו חוגית, על כל סטודנט לבחור בחטיבה אחת ומתוכה לבחור בשני מקבצים אשר ילמדו בהיקף של 20 נ"ז כל אחד. בנוסף לכך, ילמד הסטודנט מקבץ כללי, הכולל את קורסי המיומנויות (חובה), וקורסי בחירה מכלל החוג בהיקף של 20 נ"ז.
שנה א - קורסי חובה במקבצי החטיבות. 
שנה ב - קורסים מתקדמים במקבצי החטיבות.
שנה ג - לימודים מעמיקים וסמינריונים במקבצי החטיבות.

 

החטיבה למדעי ההתנהגות, החברה והסביבה

מקבץ פסיכולוגיה
ראש המקבץ: ד"ר אלון גולדברג
הפסיכולוגיה עוסקת בחקר ההתנהגות האנושית על היבטיה השונים. בין השאר, ניתן לחלק את תחומי הפסיכולוגיה המגוונים לשניים: תחומים בעלי אוריינטציה מחקרית ותחומים בעלי אוריינטציה יישומית. התחומים בעלי האוריינטציה המדעית כוללים תהליכים קוגניטיביים (למידה, זיכרון, חשיבה, שפה וכו'), התפתחות וגדילה, חישה, תפיסה, רגשות, תיאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה, נוירו-פסיכולוגיה ועוד. נושאים אלה הם כר נרחב למחקרים מדעיים מגוונים. התחומים בעלי האוריינטציה היישומית כוללים פסיכולוגיה קלינית, פסיכותרפיה, מבחנים פסיכולוגים, פסיכולוגיה ייעוצית-חינוכית, פסיכולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה תעשייתית ועוד. ואולם, חלוקה זו רחוקה מלהיות חדה וברורה. יש השפעה הדדית נרחבת בין התחומים המדעיים והיישומיים, והמקבץ בפסיכולוגיה משקף את המגוון העשיר של תכנים אלה. התכנית בנויה במטרה לאפשר לסטודנטים לקבל תמונה רחבה של הפסיכולוגיה דרך היכרות עם התחומים הבולטים בה והבנת מערכות הקשרים ביניהם.

מקבץ סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ראש המקבץ: ד"ר שרה ארנון
הסוציולוגיה היא תחום ידע מרכזי במדעי החברה. הסוציולוגיה מתבוננת במצבים חברתיים ומפתחת מחשבה ביקורתית ויכולת יישום של מושגים ותיאוריות להבנה וניתוח שלהם. המקבץ בסוציולוגיה יקנה מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות להבנה וניתוח של קבוצות, חברות, מוסדות ותהליכים בחברה האנושית. יילמדו נושאים כמו אנתרופולוגיה, חברה ותרבות בעבר ובחברה המודרנית, ערכים ונורמות, מוסד המשפחה, חברות, סטייה וקונפורמיות חברתית, תהליכים חברתיים בקבוצה הקטנה, מיעוטים ו"אחרים", דת וקבוצות דת, ארגונים כלכליים וחברתיים, התנהגות קולקטיבית, תקשורת המונים, לימודי עיר וקהילה, ריבוד ואי-שוויון חברתי, תהליכים דמוגרפיים, תהליכים עולמיים ועוד. מקום מיוחד יוקדש לניתוח תהליכים בחברה הישראלית, תוך התמקדות בנושאים של רב-תרבותיות, מגדר, מיעוטים וערבים בישראל, כל אלה בדגש אזורי על צפון הארץ.

מקבץ לימודי מגדר ובריאות נפש: החלשה והעצמה של נשים בעידן הנוכחי
ראש המקבץ: ד"ר אביגיל מור
מטרתם של לימודי המגדר היא להפגיש את הלומדים עם מאגרי ידע חדשניים ושוויוניים מבחינה מגדרית שנוספו בעת האחרונה למדעי ההתנהגות השונים. תכנים אלה נועדו להשלים ולהעשיר את תחומי הדעת הקיימים, תוך נתינת ביטוי לקול הנשי שמקומו נפקד ממרביתם עד לאחרונה. בתכנית הלימודים יושם דגש על הקניית כלי חשיבה וניתוח אלטרנטיביים ושוויוניים, כדי לפתח אצל הלומדים את היכולת לחקור ולארגן ידע אקדמי מנקודת מבט מאוזנת זו.

למקבץ שני הדגשים - פסיכולוגי וסוציולוגי. במסגרת ההדגש הפסיכולוגי מוצע מגוון קורסים בתחום הפסיכולוגיה המגדרית, המפגישים את הלומדים עם תיאוריות פסיכולוגיות חדשניות בנושא ההתפתחות וההוויה הפסיכולוגית הנשית, הפסיכולוגיה הגברית במבט מגדרי וניתוח מגדרי שוויוני של תיאוריות פסיכולוגיות מובילות. כך יוכלו תלמידי המקבץ לפסיכולוגיה והחוג לפסיכולוגיה להרחיב ולהעמיק את הידע הפסיכולוגי שלהם מנקודת מבט ייחודית וחסרת פניות זו. ההיבט הסוציולוגי מתמקד בפרספקטיבה המגדרית בתחומים שונים בשדה הסוציולוגיה ומאפשר הרחבת היריעה לתלמידי המקבצים בסוציולוגיה, תקשורת ושירותי אנוש.

מקבץ ניהול ויישוב סכסוכים
ראש המקבץ: ד"ר תמר אריאלי
תקשורת במובנה הרחב היא האפשרות להפוך שונות לקיום בצוותא. לפיכך, שגשוגה או קריסתה של חברה אנושית תלויים באיכות התקשורת בין מרכיביה. אמירה זאת רלוונטית לכל קהילה, מזוג ועד לחברת המון, ממשפחה ועד לציביליזציה.

אבחנה חשובה בהקשר זה היא בין תקשורת לקויה לתקשורת בונה. הראשונה נשענת על נתיבי תקשורת עמוסים ורועשים, חוסר הקשבה, עיוותי תפיסה וחוסר סובלנות ועוינות בין צדדים. השנייה מקפידה על נתיבי תקשורת קולחים ופנויים, היענות ושקיפות ושיתוף פעולה. התקשורת מהסוג הראשון מוליכה להתפרצות קונפליקטים, בעוד הסוג השני מסייע בניהולם. כך נצרפים להם יחדיו המושגים של תקשורת וסכסוכים. המקבץ יתמקד בגישות תיאורטיות ויישומיות להבנת סכסוכים וניהולם כדינמיקות של תקשורת. מכיוון שקונפליקט הוא תופעה גנרית ורבת פנים, הוא מאפשר לימוד ומחקר רב-גוני ומגוון. סכסוך מתרחש בכל רובדי החיים וניתן לזהות מאפיינים משותפים בזירה המשפחתית, במקום העבודה, בין קבוצות, בין אומות ובין תרבויות. מגוון הקורסים המוצע מנסה לשקף את הססגוניות הזאת במצאי הסכסוכים וניהולם ולהצביע על המשותף והמקשר בין כולם: היותם חלק משדה הפעילות האנושית שנקרא תקשורת. מקבץ

מקבץ סביבה וחברה
ראש המקבץ: פרופ' נורית כרמי
קצב הריבוי הטבעי של המין האנושי במאה האחרונה ובעשורים האחרונים בפרט, הוא הגבוה ביותר בתולדותיו. לאוכלוסיית האדם הגדלה בממדים עצומים מתלווה גם התפתחות טכנולוגית המחוללת שינויים מרחיקי לכת בסביבה: זיהום האטמוספרה, הקרקע והמים, התחממות האקלים ודלדול משאבי טבע הנחוצים לקיום חיים על פני כדור הארץ, כמו מים, קרקע, יערות ועוד. נושאי איכות סביבה עולים יותר ויותר על סדר היום הציבורי, מאחר שהשלכותיהם הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות והבריאותיות עלולות לסכן את הקיום האנושי. ההתמודדות עם סכנות אלה מחייבת שינויים פוליטיים, חברתיים ואישיים, שדורשים מודעות והבנה במגוון גדול של תחומים. במקבץ לימודי סביבה וחברה יושם דגש על שילוב רב-תחומי ממדעי החברה והסביבה, המאפשר קבלת תמונה מלאה ככל האפשר של בעיות סביבתיות ודרכים לפתרונן. הנושאים השונים שילובנו במסגרות אקדמיות מקובלות (שיעור, תרגיל, סיורי שדה וסמינריון) יכללו אקולוגיה, נושאים נבחרים במדעי הסביבה, גיאולוגיה סביבתית, משאבי מים, אתיקה של הסביבה, חינוך סביבתי, מודעות סביבתית, ארגונים ירוקים והשפעתם, הכרת החי והצומח, גידול וטיפול בבעלי חיים, יחסי בעלי חיים-צמחים, ממשק שמורות טבע, תכנון וניהול סביבתי, השפעת החברה על הסביבה באופן גלובלי ואזורי, ועוד.

 

החטיבה לתרבות

מקבץ פילוסופיה
ראש המקבץ: ד"ר איילת שביט
על שער האקדמיה האפלטונית היה כתוב "דע את עצמך". לימודי הפילוסופיה, שעניינם חקר הנחות היסוד של המחשבה האנושית, עונים לכלל זה ומהווים את אבן הפינה של מדעי הרוח והטבע. ההתעמקות בפילוסופיה ובהיסטוריה של הרעיונות משמשת בסיס איתן לצמיחה אישית בכל ענפי הידע. הפילוסופיה מפתחת ומחדדת את יכולת החשיבה והדיאלוג, ומובילה להיכרות עם אוצרות יסוד במחשבה האנושית. באמצעות המחקר הפילוסופי נרכשות יכולות של קריאה ביקורתית, ניתוח אנליטי ותשומת לב לאחר. תוכנית המקבץ מתמקדת בלימודי הפילוסופיה והפילוסופיה של המדע, מעניקה תשומת לב למרכיב ההיסטורי בהתהוותן של רעיונות ומכירה לסטודנטים פרקים בהגות היהודית והמוסלמית. שילוב התחומים – הפילוסופיה וההיסטוריה, תרבות המזרח והמערב – מספק לסטודנטים כלים רבי ערך להתפתחות אישית, להרחבת אופקים, להתמקדות מקצועית ולשיפור ההישגים בתחומי ידע אחרים.

מקבץ לימודי ארץ-ישראל
ראש המקבץ: פרופ' גונן שרון
בניגוד לחבלי הארץ האחרים המתאפיינים בצורת נוף אחת דומיננטית הקובעת את אופיו של היישוב, מצטיין הגליל במספר גדול של יחידות נוף קטנות ושונות. לעובדה זאת השפעה על קווי ייחוד נוספים של הגליל, כמו האקלים, הצומח והחי. עובדות אלה השפיעו גם על ייחודו של הגליל מבחינה היסטורית-יישובית לאורך כל התקופות. נתונים אלה הם הנותנים תוקף לדיון וללימוד עצמאי של הגליל, ולמקבץ זה, הבנוי בחתך אורך ורוחב של לימודים בהבט אזורי ואינטר-דיסציפלינרי של הגליל.

המקבץ מבקש לחשוף את התלמיד לאזור הגליל במובנו הרחב ביותר - לתכונותיו הפיסיות, לאוכלוסייתו המורכבת ולתולדותיו בעת העתיקה, בימי הביניים, בעת החדשה ובימינו. אופיו הרב-תחומי של המקבץ מתבטא בקורסים השונים המוצעים במסגרתו, השייכים לתחומי ההיסטוריה, הגיאוגרפיה, האוכלוסייה והסוציולוגיה.

מקבץ היסטוריה
ראש המקבץ: פרופ' מוסטפא עבאסי
"היסטוריה" פירושה חקר העבר, ובשפות מסוימות "סיפור העבר". עניינה של ההיסטוריה הוא בכל אירוע שהיה בעבר והועלה על הכתב. תחילת התגבשותה כגוף ידע, היא בתקופתם של הרודוטוס ותוקידידס ביוון העתיקה, הנחשבים כראשוני ההיסטוריונים, והיא ממשיכה להתפתח גם כיום בחקר אירועי העבר הקרוב. ההיסטוריה ביסודה היא תחום מחקר בינתחומי, הנמצא בזיקה לדיסציפלינות רבות כמו הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הפילוסופיה, הספרות ועוד. בהתאמה גם נפתחות התמחויות שונות של ההיסטוריונים, המתפלגות לפי אזורי המחקר (היסטוריה מערבית, היסטוריה של המזרח הקרוב וכו'), או לפי תקופות, או לפי שיטות המחקר (היסטוריה חברתית, היסטוריה של רעיונות, היסטוריה של האמנות ועוד).

במסגרת לימודי המקבץ בהיסטוריה, יושם הדגש על יצירת יסודות רחבים וכלליים, הן מבחינה נושאית והן מבחינה מתודית, שיאפשרו לסטודנטים להמשיך ולהתפתח בלימודי המשך. בשנה הראשונה יינתנו קורסי מבוא המתייחסים לשלוש התקופות המרכזיות (העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה). בשנים הבאות יוצגו לסטודנטים מגוון שיעורי בחירה, הממוקדים אמנם בהיסטוריה מערבית בעת החדשה ובתקופה המודרנית, אך מתפרשים גם להיסטוריה של המרחב הקרוב לנו.