מסלול לניהול מערכות שבהן ילדים ונוער במצבי סיכון | המכללה האקדמית תל חי

מסלול לניהול מערכות שבהן ילדים ונוער במצבי סיכון

מסלול לניהול מערכות שבהן ילדים ונוער במצבי סיכון
  • מסלול לניהול מערכות שבהן ילדים ונוער במצבי סיכון

למידע נוסף מלא פרטיך

השדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

מסלול לניהול מערכות שבהן ילדים ונוער במצבי סיכון

בני הנוער מצויים בסיכון כלשהו מעצם היותם בגיל ההתבגרות המורכב והתובעני (כיום התסמינים מתחילים אצל חלק מהילדים כבר בגילאי 10). מעבר לכך, עם העלייה באירועי אלימות ועבריינות והתמודדויות מורכבות במסגרת התא המשפחתי ובחברה הרחבה, חלה עלייה בתופעת בני הנוער המצויים בסיכון להדרה. מנתוני סקר ארצי שנערך על ידי עמותת על"ם העלה כי כ-40% מבני הנוער בארץ נחשפו למקרים של אלימות במשפחה, 34% מהם סבלו מאלימות מילולית, 18% חוו התעללות פיזית ו5% דיווחו על התעללות מינית. בישראל חיים למעלה מ – 33,0000 בני נוער המצויים במצבי סיכון ומצוקה. מערכת החינוך חשה בעוצמות הולכות וגוברות מחסור באנשי חינוך בעלי מיומנויות הבנה והובלה המכוונת לפלח אוכלוסייה רחב זה (Razer, Mittelberg & Ayalon, 2018). הלימודים במוקד המתפתח זה חושפים בפני הסטודנטים לניהול החינוך רבדים של גיל ההתבגרות, מנקודות מבט שונות: התפתחותית, פסיכולוגית וחברתית. הסטודנטים ילמדו לזהות את פוטנציאל הסיכון הקיים בגיל זה, יכירו את מאפייני הנוער והילדים המצויים במצבי סיכון, יתעמקו בדפוסים הדינאמיים של התנהגויות המובילות לסיכון, וילמדו כיצד להוביל צוותים ובעלי תפקידים להתמודדות עם מצבי הסיכון, לצד שיתופי פעולה רב מערכתיים. דרגי הביניים הניהוליים בבתי הספר יחשפו לטכניקות ניהוליות בתחום דעת זה (Razer, Friedman & Warshofsky,2013) ולתהליכי התערבות וליווי תלמידים במצבי-סיכון (Sulimani‐Aidan & Melkman,2021). הסטודנטים ילמדו ליצור מענה מערכתי בבתי הספר ויצטיידו בארגז כלים ארגוני שיאפשר להם לצד הנהלת המוסד החינוכי, להתמודד עם מצבי הסיכון בצורה אפקטיבית.

 

אופק תעסוקתי

לאחר סיום ההתמחות, ניתן להשתלב בעבודה במגוון מסגרות ותכניות חינוכיות לנוער בסיכון, שמשוועות לכוח אדם איכותי ומוכשר.

חשוב להדגיש: ילדים ונוער במצבי סיכון נמצאים בכל סוגי בתי הספר, גם באלו שנתפסים כ"נורמטיבים". משפחות וילדיהם נקלעים למצוקות רבות ללא קשר למצבם הסוציואקונומי. בתי הספר זקוקים לאנשי חינוך מובילים שידעו לבנות, לארגן ולהנהיג תהליכים שיצמצמו את הסיכונים שאליהם נקלעים הילדים והנוער, עוד בטרם יחשפו למצבי קיצון.

 

הקורסים במסלול (הקורסים הקשורים לכלל התכנית מוצגים בנפרד):

 

הובלת שינויים ויוזמות בעבודה עם ילדים ובני נוער במצבי סיכון:

מערכות החינוך, הרווחה, הבריאות ורשויות האכיפה, מנתבות משאבים רבים לתהליכי מניעה, איתור, התערבות וטיפול ומפעילות אסטרטגיות התערבות מגוונות לטובת ילדים ובני נוער במצבי סיכון ובני המשפחה. הקורס יתמקד באתגרים הכרוכים בהטמעת שינויים לטובת ילדים ובני נוער במצבי סיכון, בדגש על הובלת שינויים ויצירת שיתופי פעולה בין נותני השירות מהדיסציפלינות השונות במסגרת הקורס יוגדרו מצבי סיכון ויילמדו הגורמים המזרזים והבולמים אותם. כמו-כן יוצגו בעלי תפקידים הפועלים למען ילדים ובני נוער במצבי סיכון במערכת החינוך ובמשרדי הממשלה הנוספים, תוך ניתוח אירועים ותוכניות התערבות.           

ניהול צוותים והובלתם בהתמודדות עם מצבי סיכון של ילדים בגיל הרך:

בגני ילדים מתנהלים תהליכי עבודה המחייבים את מנהל/ת הגן לעסוק בתהליכי ניהול צוות, הובלה והדרכה. הקורס יעסוק בהיבטים של ניהול צוותי גנים והדרכתם בהתאם לצרכים ולסגנונות שונים בזיקה לעבודה עם ילדים במצבי סיכון בגיל הרך. סוגיות כגון איתור מוקדם, זיהוי מצבי סיכון, תהליכי התערבות, עבודה עם שותפי תפקיד, עבודה עם הורים - תילמדנה מנקודת מבט ניהולית תוך שימוש בתיאוריות הקשורות בניהול צוותים רב מקצועיים ושותפי תפקיד.

 היבטים מערכתיים של תפקודי למידה (קורס שנתי):

קורס סמינריוני זה יעסוק בעקרונות מנחים של ניהול הפדגוגיה הטיפולית ובזיהוי תפקודי למידה תוך הדגשת ההיבטים המערכתיים היישומיים והקונספטואליים שנגזרים מתהליכי אבחון. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים גישות טיפוליות מערכתיות ויוכלו לקרוא דו"ח אבחון, תוך הבנת השפה האבחונית ולגזור מתוכו פעולות מערכתיות/ניהוליות לביצוע. הסטודנטים יערכו מחקר סמינריוני הקשור לנושא הנלמד בקורס.

 סדנאות בשדה החינוך:

ימי סדנאות בשדה החינוך וכן סדנת הישרדות אחת בשטח אתגרי. הלמידה תתקיים במוסדות חינוך של מערכת החינוך הקדם יסודי ועד למערכת החינוך העל יסודית (ימי למידה מלאים – כל אחד מהם במשך יום שלם במוסד חינוכי, ולעתים בכמה מוסדות). הסדנא שתתקיים בשטח תיערך בטבע, מחוץ למוסדות הלימוד ותזמן חוויה ייחודי שתשלב מרכיבים של פסיכודינמיקה, דינמיקה קבוצתית, חווית טבע ועוד.

פרקטיקום בשדה החינוך:

במסגרת קורס זה יכירו הסטודנטים מסגרות חינוכיות קיימות לילדים ונוער במצבי סיכון. במסגרת הקורס יבקרו הסטודנטים במסגרות אלה, תוך עריכת תצפיות מודרכות וכתיבת דו"חות ביקורתיים. יערכו ארבעה ימי סדנאות שיתקיימו במוסדות החינוך.

סוגיות מרכזיות בהנעת הורים לילדים ולנוער במצבי סיכון:

ההורות בעולם המערבי הנוכחי תובענית מאוד; הורים מצופים לחנך את ילדיהם בסמכותיות, אך ללא ענישה פיזית, להיות מעורבים בוועדי ההורים של הגנים ובתי הספר, להסיע לאינסוף פעילויות וחוגים, ולהיות מכילים ובעלי/ות הבנה פסיכולוגית תוך שהם עובדים שעות רבות מחוץ לבית כדי לפרנס את אותם ילדים. מערכות החינוך מכוונות היום יותר מבעבר לשיתוף פעולה עם הורים, לרווחת הילד/ה והמשפחה והדבר מחייב היכרות מעמיקה עם תחום תוכן חשוב זה. הקורס יתמקד בלימוד מודלים שונים ומגוונים להדרכת הורים ובניהול מערך הדרכה בית ספרי להורים. הקורס יקנה ידע וכן כלים לעבודה של בעלי תפקידים בבתי הספר ובגנים עם הורים לילדים ולנוער במצבי סיכון.

ניתוח אירועים ניהוליים בעבודה עם תלמידים במצבי סיכון - עיצוב תרבות בית ספרית:

תלמידים במצבי סיכון משולבים לעתים במסגרות חינוך ייעודיות כגון במרכזי חינוך ובמפתנים, אך כשבוחנים את כל הרצף הסיכוני, התלמידים נמצאים גם במסגרות נורמטיביות. לעתים קרובות, הנהלות "בתי הספר הנורמטיביים" אינן מכוונות לזיהוי הסיכונים וגם לא להתמודדות עמם. איתור מוקדם וטיפול רלבנטי יכול לצמצם מצוקות של התלמידים ולמנוע התדרדרות. בקורס תוצגנה סוגיות ניהוליות בהיבטים של תרבות ואקלים בית הספר, ניהול בסביבה טכנולוגית (בעזרת כלים טכנולוגים מתקדמים – וואטסאפ, פייסבוק ומייל), ניהול רגשות, תכנון מערך הדרכה לצוות וניהול מו"מ.

סדנת ליווי לעבודת גמר (קורס שנתי):

הסדנה מיועדת לסייע לסטודנטים לאתר נושא מחקרי, לחקור ולכתוב את עבודת הגמר בתכנית. העבודה תתמקד בנושא ניהולי הקשור במצבי סיכון בגני הילדים, בבתי ספר או במערכות החינוך הבלתי פורמליות. העבודה שנערכת בשנת הלימודים השנייה, יכולה להתבצע במתודולוגיה של מחקר פעולה ולשלב בין התיאוריה לבין העשייה בפועל, תוך הובלת תהליך חדשני בשדה החינוכי, בתחום ניהול הסיכונים.  העבודה ממוקדת בפיתוח של דפוסי חשיבה מדעית, ניסוח נכון הצעת מחקר, בניה של תהליך המחקר וליווי שלו. הסטודנטים יוכלו להחליט אם הם מעוניינים בעבודת גמר מורחבת היכולה להכינם ללימודים מתקדמים בהמשך דרכם, או לעבודה יישומית וכן למידת החיבור של המחקר לשטח (תהליך בהובלתם או תופעה ניהולית שאותה הם בוחנים).

קורסים נוספים:

מדיניות החינוך

תכנון מערכות חינוך

ניהול משאבי אנוש

קבלת החלטות

מנהיגות בחינוך

מבוא לכלכלת חינוך

שיטות מחקר איכותני

שיטות מחקר כמותי

דיני חינוך

מבוא למנהל החינוך

למה ללמוד מסלול לניהול מערכות שבהן ילדים ונוער במצבי סיכון בתל-חי?

למה ללמוד ניהול מערכות חינוך: ילדים ונוער במצבי סיכון באקדמית תל-חי?

  • המסלול ייחודי בארץ ומאפשר לסטודנטים לא רק להיחשף למושגים של תחום הסיכון וההדרה אלא גם להבין כיצד לעצב מענה חינוכי מערכתי, לתכנן, לקבל החלטות ולארגן את הצוות החינוכי כדי שהתובנות תיושמנה בפועל.
  •  תכנית הלימודים ממוקדת  ומקיפה, צוות המרצים נבחר בקפידה ומורכב ממובילי התחום בארץ.
  • המסלול כולל קורסים יוצאי דופן הכוללים התנסות בשטח במגוון פעילויות כולל סדנאות הישרדות בשטח.
  • המסלול כולל שיתופי פעולה עם גופים מרכזיים מהארץ ומהעולם, על מנת להעמיד את בוגרי המסלול כמנהיגים מרכזיים בשטח.
  • התכנית לניהול מערכות חינוך ובכלל זה המסלול הספציפי, כוללים פרקטיקום בשטח שבו מתלווים הסטודנטים למנהלים בשדה החינוך ולומדים מהם את נקודת המבט הניהולית, על מלוא האתגרים היום יומיים.
  • התהליך האקדמי הוא דיאלוג: יש בו הפריה ותמיכה בתהליכים שמתקיימים בשטח, ייעוץ וסיוע לסטודנטים כחלק מעיצוב מסלול קריירה אישי שלהם וכחלק מהתהליכים שהם יכולים להתחיל לפתח בשדה.
  • וכמובן סביבת לימודים יפיפייה המושכת אליה מטיילים מרחבי הארץ והעולם.

איך זה עובד ?

התכנית בניהול החינוך כוללת 20 ש"ש שמהן 10 ש"ש ממוקדות בנושאים הקשורים בניהול מצבי סיכון. יום הלימודים הוא יום שלישי.

 30% מהלימודים בתואר מתוקשבים.

 בנוסף לכך, הסטודנטים יכולים, אם רצונם בכך, לבנות את תכנית הלימודים שלהם כך שחלק מהקורסים שילמדו כ"קורסי רשות" יהיו מתכניות אחרות לתואר שני המתקיימות באותו יום וכך יוכלו לעצב לעצמם את הפרופיל האקדמי המדויק ביותר עבורם.

תנאי סף וקבלה

תואר ראשון וכן תעודת הוראה*, או תואר B.Ed, בממוצע של 80 לפחות.

ריאיון קבלה ייערך לכל המועמדים.

*סטודנטים שלהם תואר ראשון בלבד, ללא תעודת הוראה יצטרכו להשלים את תעודת ההוראה כחלק מחובותיהם לתואר.