טיפול במועמדים ללימודים מרגע תשלום דמי הרשמה ועד לתחילת לימודיהם במכללה.
ניהול תהליך המיון, ההערכה וחישוב נתוני הקבלה של המועמדים ללימודים.
ההחלטה הסופית והמחייבת בדבר קבלה או אי קבלה של מועמד ללימודים תתקבל במדור רישום וקבלה לאחר בחינת מכלול הנתונים של המועמד.

קשרי נרשמים

מתן מענה אישי למועמדים בכל פנייה, שאלה, הסבר או הבהרה בנוגע לתהליך הרישום.
ליווי תהליך הרישום והקבלה תוך הודעה לנרשמים על מצב הרשמתם ועל קבלה למכללה בפנייה יזומה ואישית.
מועמד המעוניין לקבל מידע על בחינת אמיר"ם, השלמת מסמכים נדרשים, תשלום מקדמה בטלפון, הסבר על מלגות, עזרה במציאת דיור, בניית מערכת וכל נושא אחר, מוזמן לפנות לקשרי נרשמים.

 

Accordion Title תנאי קבלה כלליים תואר ראשון

תנאי קבלה כלליים תואר ראשון

המכללה האקדמית תל-חי מאפשרת קבלה ללימודי תואר ראשון במגוון אפשרויות:

 

תעודת בגרות או תעודה שוות ערך

תעודת בגרות מלאה, או תעודה שוות ערך מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך והתרבות, או תעודת סיום מכינה קדם אקדמית ממוסד אקדמי מוכר ושהינו בהכרה הדדית של המכללה או דיפלומת הנדסאים. קבלה על סמך דיפלומת הנדסאים או ממוצע בגרות בלבד אפשרית בחלק מן החוגים ובהתאם לדרישות הקבלה החוגיות.

 

ציון בבחינה פסיכומטרית או ציון מחליף פסיכומטרי

ככלל, בנוסף לתעודת הבגרות מתבססת הקבלה ללימודים במכללה האקדמית תל-חי על ציון פסיכומטרי. מי שלא נבחן במבחן פסיכומטרי, יחושב לו ציון מחליף פסיכומטרי מתוך ציוני מקצועות הליבה של תעודת הבגרות (ללא ציוני המגן).

 

מכינת +30

בני +30 פטורים מהצורך בהצגת ציון פסיכומטרי, עליהם להציג תעודת בגרות או תעודת מכינה קדם אקדמית / תעודת מכינת +30 ממוסד אקדמי מוכר ושהינו בהכרה הדדית של המכללה.

 

לימודים קודמים

בעלי לימודים אקדמיים קודמים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שצברו לפחות 24 נקודות זכות אקדמיות במסגרת לימודי תואר, בממוצע החוגי הנדרש (בחלק מהחוגים תיתכן דרישה למספר נ"ז גבוה יותר).

 

מכינות תל-חי

המכללה מציעה מגוון מכינות, המיועדות למועמדים חסרי נתונים או שנתוניהם אינם מספקים לקבלה לאקדמיה.

 

דרישות כלליות לתואר ראשון

בנוסף לדרישת תעודת הבגרות / תעודה שוות ערך ולציון הפסיכומטרי / ציון מחליף פסיכומטרי, על המועמד להציג את הדרישות הבאות:

 1. מי שלמד בבית-ספר תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית או שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, נדרש לעמוד גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
 2. כל מועמד ללימודים במכללה, שלא נבחן בבחינה הפסיכומטרית, חייב לעבור מבחן למיון רמתו באנגלית (אמי"ר או אמיר"ם).
 • בחלק מהחוגים ייתכנו תנאים נוספים כגון בחינת כניסה חוגית, ראיון קבלה או הגבלת גיל.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה ו/או את תכניות הלימודים.

למידע, פרטים נוספים ולחישוב סיכויי קבלתך לאקדמיה יש לפנות למרכז הייעוץ וההכוונה *9827 או 04-8181855

Accordion Title תנאי קבלה כלליים תואר שני

תנאי קבלה כלליים תואר שני

המכללה מעניקה שני סוגי תארים מתקדמים .M.Sc.ו- M.A, כפי שאושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה. תואר שני מחקרי, המוענק על סמך לימודים ותזה מבוססת מחקר ותואר שני נלמד, המוענק על סמך לימודים ועבודת גמר.

 

דרישות הקבלה: 
 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע משוקלל, המוגדר בדרישות הקבלה של התכנית אליה נירשם. 
 • בעל פטור באנגלית ממוסד אקדמי מוכר.
 • הגשת מסמכים נדרשים, בהתאם לדרישת התכנית (כגון, קורות חיים, המלצות, הצעה למחקר).

על המועמד לעבור תהליך קבלה בהתאם לתכנית המבוקשת, כגון: ריאיון קבוצתי/ריאיון אישי. בנוסף, כל הרשמה מופנית לוועדת קבלה.
בסמכות ועדת הקבלה להחליט האם לקבל או לדחות את המועמד. קבלה עשויה להיות בתנאים מיוחדים, כגון דרישה ללימודי השלמה, ממוצע ציונים הישגים ועוד.

 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה ו/או את תכניות הלימודים.
Accordion Title בקשת מעבר בין חוגים

בקשת מעבר בין חוגים

 • תקופת השינויים להגשת בקשות למעבר בין חוגים לסמסטר סתיו תשפ"ג הסתיימה.
 • בקשות למעבר בין חוגים לסמסטר אביב תשפ"ג יש להגיש לקראת תום סמסטר א', בכפוף לחוגים הפתוחים להרשמה.
 • הודעה, פרטים והנחיות לאופן הגשת הבקשה יפורסמו במהלך חודש ינואר.

מדור רישום, קבלה וקשרי נרשמים.
 

Accordion Title מעקב אחר הרשמה

מעקב אחר הרשמה

Accordion Title בחינת אמיר"ם

בחינת אמיר"ם

מה היא בחינת אמיר"ם?


בחינת אמיר"ם היא מבחן ידע ממוחשב באנגלית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, למיון לרמות באנגלית. תוצאת הבחינה מסווגת את הנבחן לרמת לימוד אקדמית מתאימה.

הבחינה מתקיימת במכללה במועדים קבועים, באמצעות נציגים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 

 מי חייב בבחינה?


כל מועמד ללימודים באקדמיה חייב לעבור בחינת מיון באנגלית במידה ואין ברשותו: ציון פסיכומטרי תקף, ציון בחינת אמי"ר תקף (עשר שנים), ציון בחינת מיון מותאמת באנגלית של מרכז חממ"ה (מיועד ללקוי למידה בעל אבחון תקף, עד 5 שנים).

 

רמת האנגלית הנדרשת לקבלה ללימודים באקדמיה:


הציון הנדרש באנגלית לשם קבלה ללימודים במכללה הוא 85 לפחות. 
בעלי ציון נמוך מ- 85 יתקבלו על תנאי לסיים בהצלחה רמת טרום בסיסי עד סוף שנה א' ללימודיהם במכללה במידה והציון עומד בתנאי הקבלה לחוג.
במידה ולא יעשו כן לימודיהם במכללה יופסקו.
עלות הבחינה הינה 252 שקלים, המועברים ישירות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 

לתשומת לבך:


לא ניתן להתקבל ללימודים במכללה ללא סיווג לרמת אנגלית. דחיית מועד הבחינה תגרור עיכוב בהשלמת הליכי קבלתך למכללה.

תינתן עדיפות לנבחנים חסרי סיווג אנגלית המתבקשים להתקבל למכללה.

בחינה חוזרת:
מועמד שמבקש לשפר ציון בבחינה יידרש לשלם פעם נוספת על הבחינה.

מרווח הזמן בין שתי היבחנויות בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר ו-אמיר"ם) הינו 35 יום.

למידע נוסף עיינו ב- הסברים לנבחן וב-נהלי ההרשמה.

להרשמה לבחינת אמיר"ם במכללה

Accordion Title קורסי קיץ באנגלית

קורסי קיץ באנגלית

ההרשמה לקורסי קיץ באנגלית סגורה.

הודעה, פרטים והנחיות לאופן ההרשמה יפורסמו במהלך חודש יוני 2023.

מדור רישום, קבלה וקשרי נרשמים.

Accordion Title טפסים להורדה

טפסים להורדה

טופס שינוי עדיפות הרשמה:

 

טופס להגשת מועמדות לתואר שני בחינוך:

 

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בעבודה סוציאלית:

 

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה:

 

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות:

 

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות - דרמה תרפיה:

 

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בביוטכנולוגיה מחקרי:

 

טופס הגשת מועמדות לתואר שני במדעי התזונה מחקרי:

 

טופס הגשת מועמדות לתואר שני במדעי המים מחקרי:

 

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך:

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3700935
800gU70Prndk3flAtsapP0TBvwc9GF6gA8MsflsOTCE
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-qTexeHrAjCF8TXAZK5scAtnlR6oBUq1ixfDUHnCsaXM
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form