תואר שני בתזונה - מוסמך | תזונאי מוסמך - המכללה האקדמית תל חי

למידע נוסף מלא פרטיך:

.M.Sc בתזונה

תואר שני בתזונה - המחקר התזונתי ויישומיו בענפי הרפואה, התעשייה, החקלאות והסביבה מתפתחים בקצב מהיר.
התחום הופך מורכב ומתוחכם יותר, ודורש מן העוסקים בו מסד ידע מקיף ומעמיק במדעי החיים והטבע, הרפואה, הכימיה והביולוגיה המולקולרית,
יחד עם קשת רחבה של מיומנויות טיפוליות, יכולת לעבד ממצאים, לנתחם ולתארם בשפה מדעית תמציתית ובהירה ולהעבירם לקהל

תכנית הלימודים לתואר מוסמך במדעי התזונה נועדה להקנות חשיבה מעמיקה, מיומנויות וכלים מתודולוגיים,
שיאפשרו לבוגריה לתרום למחקר ולפעילות מעשית, בקידום הבריאות של האוכלוסייה ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית.
התכנית מקנה לתזונאים ידע נרחב הן ברמת המיקרו והן ברמת המקרו לצורך תכנון, ביצוע והערכת התערבויות בפרט ובקהילה כמו גם בניית מערך מחקרי ניסויי והוצאתו לפועל.

כן מיועדת התכנית להכשיר מועמדים ללימודי המשך לקראת תואר דוקטור. לפיכך היא כוללת מסלול עם תזה (עבודת מחקר) ומסלול ללא תזה (כולל פרויקט מחקר או פרויקט בקהילה).
המסלול עם התזה מעניק הכשרה רחבה במיומנויות מחקר מעבדתי וקליני וכן בכתיבה אקדמית ואילו המסלול ללא התזה מעמיק את המיומנויות הקליניות. 
ההיקף והתוכן של עבודת המחקר (התזה) הם כמקובל במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל.

הקורסים שנבחרו לתכנית זו מכסים טווח רחב של נושאים מתקדמים בתזונת האדם, רפואה ובריאות, תוך שימת דגש על רלוונטיות לתמורות ולחידושים בענף. מרכיב ייחודי בתכנית המוסמך - תואר שני בתזונה בתל חי (בכל המסלולים) הוא חובת ההשתתפות בקורס (GCP (Good Clinical Practice – קורס שנדרש על מנת לעסוק במחקרים קליניים בבתי החולים או בתעשייה.