חזון המכללה - המכללה האקדמית תל חי | מכללת תל חי

חזון המכללה

חזון המכללה

מוסד אקדמי מוביל בגליל המעודד פיתוח ידע והון אנושי, מצוינות, יזמות, חדשנות ומהווה מנוף לקידום החברה בישראל.

מטרות על:

המכללה האקדמית תל-חי:

  • שואפת להכרה כבסיס לאוניברסיטת הגליל, שתהווה מנוף משמעותי לפיתוח הגליל.
  • תוביל את ההוראה והמחקר המדעיים בגליל. על דגלה חרותות המצוינות, היוזמה ורוח החלוציות של מייסדיה.
  • תכשיר את בוגריה למצוינות אקדמית וערכית ולהשתלבותם בחברה הישראלית כאזרחים תורמים ומשפיעים.
  • תתבסס על משאבי האזור הייחודיים, ההון האנושי, הטבע והנוף, המהווים עבורה בסיס לחדשנות,  לקידום המחקר ולעיצוב דור העתיד.

 

יעדים:

  • בוגרי המכללה יובילו שינוי, ויתרמו לקידום ערכים של שוויון, גיוון וסובלנות בחברה.
  • המחקר יהיה חלק בלתי נפרד מעיסוקם של חברי הסגל האקדמי, לטובת פיתוח הידע המדעי והפיתוח האזורי.
  • תכניות הלימוד יקנו מיומנויות המותאמות לעולם העבודה החדש והמשתנה,  תוך שילוב גישות הוראה ולימוד מתקדמות, מרחבי למידה חדשניים, יזמות וטכנולוגיה.
  • המכללה תיצור סביבה ותשתיות בינלאומיות לחוקרים ולסטודנטים מהארץ ומחו"ל.
  • המכללה תהיה חלק מרכזי בפיתוח כלכלי, חברתי וחינוכי של האזור באמצעות מחקר יישומי, שותפות עם הקהילה ויזמות.

 

נוף גלילי וציפורים עפות בשמיים