חטיבת אדם, מדינה ושינוי חברתי | המכללה האקדמית תל חי

חטיבת אדם, מדינה ושינוי חברתי

חטיבת אדם, מדינה ושינוי חברתי

מקבץ היסטוריה וארץ ישראל 

ראש המקבץ: פרופ' גונן שרון 

המקבץ משלב את המחקר ההיסטורי הכללי עם תחום לימודי ארץ ישראל. "היסטוריה" פירושה חקר העבר, ובשפות מסוימות "סיפור העבר". עניינה של ההיסטוריה הוא בכל אירוע שהיה בעבר והועלה על הכתב. תחילת התגבשותה כגוף ידע, היא בתקופתם של הרודוטוס ותוקידידס ביוון העתיקה, הנחשבים כראשוני ההיסטוריונים, והיא ממשיכה להתפתח גם כיום בחקר אירועי העבר הקרוב. ההיסטוריה ביסודה היא תחום מחקר בינתחומי, הנמצא בזיקה לדיסציפלינות רבות כמו הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הפילוסופיה, הספרות ועוד. במסגרת לימודי המקבץ יושם הדגש מצד אחד, על יצירת יסודות רחבים וכלליים בחקר ההיסטוריה ומצד שני נתמקד בשכבות השונות המרכיבות את הפסיפס הארץ-ישראלי בכלל ונתמקד בחקר הגליל בפרט. במקבץ מוצעים קורסים במגוון של נושאים - מגיאולוגיה ופרהיסטוריה, גיאוגרפיה פיזית ויישובית וההיסטוריה של העת החדשה והעת העתיקה ועד חקר התנועה הלאומית הפלסטינית ותולדות מדינת ישראל. הגליל הוא חבל ארץ ייחודי המכיל בתוכו מספר רב של יחידות נוף שונות, ומגוון גדול של אזורי מחיה, חי וצומח יחד עם פסיפס מגוון של תרבויות ואתרים המהווים מקרה מבחן ייחודי לבחינת תיאוריות ורעיונות היסטוריים ואזוריים. המקבץ להיסטוריה ולימודי א"י הוא רב-תחומי באופיו בקורסי החובה ובקורסי הבחירה, ומלמדים בו ממיטב המרצים והמומחים לחקר ההיסטוריה הכללית  וארץ ישראל והגליל בעבר ובהווה.

 

מקבץ פוליטיקה וממשל  

ראש המקבץ: ד"ר תמר אריאלי 

מקבץ מתמחה במחקר רב-תחומי של עולם התופעות הפוליטיות על מכלול ממדיו: מדע המדינה, היסטוריה וגיאוגרפיה פוליטית, לימודי תרבות, ניהול ויישוב סכסוכים, תקשורת. השילוב בין התחומים והעיסוק מזוויות שונות במציאות הפוליטית הישראלית והמזרח-תיכונית מאפשר לרכוש כלים שיסייעו להתמודדות עם שאלות יסוד הקשורות בצדק, כוח, ממשל ראוי, שיח פוליטי ואזרחות מעורבת. המרצות והמרצים מלמדים על המדינה והחברה בה אנו חיים. הם מבקשים להניח בסיס אינטלקטואלי להבנת המציאות הפוליטית בישראל, בתוך ההקשר הגלובלי הרחב, לפתח חשיבה פוליטית ביקורתית ולטפח מעורבות אזרחית. הסטודנטים יזכו בראיית עולם מורכבת, ברוחב יריעה ויעמיקו בהבנת דרך פעולת מנגנוני הממשל והשלטון, הקשר בין הזירה החברתית, הפוליטית, התקשורתית והכלכלית. בנוסף, המקבץ מעודד סטודנטיות/ים ליזום פעילויות ואירועים סביב הנושא שעל סדר היום הציבורי ולקידום עשייה אזרחית משמעותית.