חטיבת לימודי ישראל | המכללה האקדמית תל חי

חטיבת לימודי ישראל

חטיבת לימודי ישראל

 

רוצות להבין את ההיסטוריה והאקטואליה של מדינת ישראל?
רוצים להכיר את החברה והתרבות הישראלית לעומק? 
מעוניינות להשתלב בעשייה חברתית, חינוכית או מחקרית בתחום לימודי ישראל?
אתן ואתם במקום הנכון!

חטיבת לימודי ישראל מציעה שני מקבצי לימודים: 

מקבץ "היסטוריה של ישראל במרחב"

הלימודים במקבץ זה יתמקדו בהיסטוריה רחבה של ארץ ישראל ואוכלוסייתה בעידן המודרני. המקבץ יעסוק בהתהוות הפוליטית של המרחב הארץ-ישראלי מהתקופה העות'מאנית ואילך, בצמיחת התנועות הלאומיות, הציונות ומדינת ישראל. נשים דגש על הבנת המגוון החברתי, הדתי והתרבותי בארץ, על נקודות מפגש וחיכוך בין הקבוצות השונות החיות בה וכן על צמתי ההכרעה שעיצבו את מדינת ישראל מראשיתה ועד ימינו. דרך למידה חווייתית המשלבת יציאה למרחב הגלילי, הסטודנטים ירכשו השכלה רחבה וכן מיומנויות כתיבה ומחקר. מטרת המקבץ היא להעניק לסטודנטיות ולסטודנטים ידע יסודי ומקיף בהיסטוריה המודרנית של הארץ, של תושביה ושל מדינת ישראל, לצד כלים למחקר היסטורי ולכתיבה עיונית. 

מקבץ "ממשל ומדיניות - ישראל במרחב הגלובאלי"

המקבץ מתמקד בתחומי ממשל, מנהיגות, מדיניות וחקר סכסוכים בהקשר הישראלי, וכן בסוגיות של חברה ותרבות. נכיר לעומק את המציאות הישראלית דרך קורסים שיעסקו במנהיגות, במגוון החברתי והאידיאולוגי, ובמבנה החוקתי והפוליטי של מדינת ישראל. נבחן דילמות אסטרטגיות בזירה הגלובלית בצל הקונפליקט הישראלי-פלשתיני. הקורסים במקבץ עוסקים במתח שבין מלחמה ושלום, דמוקרטיה וקונפליקט, וכן בין רב-תרבותיות, מסורת וחילון, פיתוח, רווחה ואיכות הסביבה. נבחן את התרבות והאמנות הישראלית לגווניה - ובכלל זה קולנוע, ספרות, טלוויזיה והגות. דרך למידה חווייתית המשלבת יציאה למרחב הגלילי, הסטודנטים ירכשו השכלה רחבה וכן מיומנויות כתיבה ומחקר. המקבץ יקנה ידע ויקדם הבנה של המציאות הישראלית ויציע כלים למנהיגות ואקטיביזם לצד מיומנויות שיאפשרו לבוגר/ת להשתלב במערכות ציבוריות ובארגוני חברה אזרחית.