מערכת החינוך רואה חשיבות גדולה בהעמקת הלימוד בתחום לימודי היהדות מתוך הבנה כי לימוד זה יבסס את הזהות היהודית של התלמידים. ההנחה היא שביסוס הזהות יגביר את תחושת האחריות והמחויבות של התלמיד לחברה ולמדינה. מטרה זו עומדת בבסיס תכנית הלימודים של התכנית ללימודי יהדות.

הלימודים בתכנית מבוססים על תפיסת המונח "יהדות" כמונח המציין את מכלול היצירה היהודית לדורותיה למן התנ"ך ועד ימינו ומתאפיין במגוון רחב של גישות ותפיסות. מכלול זה נוצר תוך ניהול מתמיד של דיאלוג, שיש לו שתי פנים: דיאלוג בין-דורי יהודי ודיאלוג בין כל אחת מרבדי היצירות היהודיות לתרבויות הסובבות אותן. התרבות היהודית מתעצבת ומתעבה על ידי תהליכי הדיאלוג הכפולים הללו.

מגמת התכנית  היא להציג בפני הסטודנט את מרחב היצירה היהודית, לעודדו להרחיב את אופקיו ולבסס את ידיעותיו בתחומי הידע הרלוונטיים לתחומי ההוראה שלו ולתפקידו החינוכי בבית ספר ממלכתי כללי וממלכתי דתי. במסגרת הלימודים תינתן הבכורה ללימודי המקרא, שהם התחום העיקרי הנלמד במערכת החינוך. ילמדו גם קורסים בתושב"ע, במחשבת ישראל  ובנושאים המהווים ציר תוכן ללימוד רב-תחומי המשלב את שלושת תחומי הדעת והמדגימים דיאלוג יהודי בין-דורי. ידע זה יכלול מחד כלים להבנת השפה, התוכן ויכולת ההתמודדות עם הטקסטים בכל אחד מתחומי הדעת. מאידך, הסטודנטים ירכשו כלים שיאפשרו להם להעביר ידע זה לתלמידיהם. כך לצד הידע הרחב בתחומי הדעת יכירו הסטודנטים את התכנים הנדרשים על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. התוכנית תכשיר את פרח ההוראה לשלב בין מקצועות הלימוד כך שיוכל לזמן לתלמידיו מרחב מסקרן ומאתגר אינטלקטואלית וחווייתית, שבו ילמדו את מורשתם על רבדיה וגישותיה וגם יגבשו את זהותם היהודית.

בנוסף, הכוונה היא שסטודנטים העוברים את ההכשרה יהיו מסוגלים לגשת גם לטקסטים אחרים אותם לא פגשו בלימודיהם הקשורים לכל אחד מתחומי הדעת. לבסוף יידרשו הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית המשקפת את הידע שרכשו בתחומי הדעת השונים.

להשארת פרטים
Accordion Title למה ללמוד חינוך והוראת יהדות בתל-חי

למה ללמוד חינוך והוראת יהדות בתל-חי

 • במסגרת הלימודים הסטודנטים רוכשים ידע רחב ומעמיק במרחב היצירה היהודית: לימודי מקרא, תושב"ע ומחשבת ישראל. הלימוד נעשה תוך מפגש עם מגוון דעות, שיטות ופרשנויות. הלימוד מסקרן ומאתגר אינטלקטואלית וחוויתית.
 • הסטודנטים רוכשים כלים לניתוח טקסטים ממרחב היצירה היהודית.
 • הסטודנטים רוכשים כלים להוראת החומר הנלמד בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים הממלכתיים והדתיים. חלק מהכלים הנרכשים הם חדשניים ומותאמים להוראה במאה ה-21.
 • הסטודנטים רוכשים ידע שמסייע להם בגיבוש הזהות היהודית שלהם. בעקבות זאת גדלה תחושת האחריות והמחויבות של הסטודנטים לחברה ולמדינה.
 • במסגרת הלימודים הסטודנטים פוגשים סטודנטים ומרצים מרקעים שונים. מפגש זה שנעשה מתוך כבוד הדדי הוא מפגש מפרה ומחנך לסובלנות.
 • במסגרת לימודי החוג מתקיים בית מדרש אקדמי המאפשר לסטודנטים לימוד חוויתי בו הוא נפגש עם נושאים ממרחבי עולם ההגות היהודית מעבר לחומר הנדרש ללימודי התואר.
Accordion Title איך זה עובד

איך זה עובד

הנושאים הנלמדים:

מקרא:

א. קורסי מבוא הכוללים עיסוק בסוגיות נוסח המקרא, עריכת ספרי המקרא, המקרא לאור המפגש עם הארכיאולוגיה וספרות המזרח הקדום, לשון המקרא, החוק המקראי וההיסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא.
ב. קורסים העוסקים בסיפור המקראי החל מיסודות הסיפור המקראי דרך סיפורי התורה (הראשית, האבות, פרקי יוסף, יציאת מצרים, משה והמדבר), נביאים ראשונים (ההתנחלות, השופטים, ראשית המלוכה ועד לחורבן, סיפורי אליהו, אלישע ויונה) והמגילות (רות ואסתר).
ג. קורסים המכירים לסטודנטים את הספרים ויקרא, דברים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, משלי, איוב ותהלים, על סוגותיהם ונושאיהם המרכזיים.

תושב"ע:

א. קורסים החושפים את פעילותם ויצירתם של החכמים בתחומי ההלכה והאגדה. יינתן דגש היכרות עם מעשי החכמים וקריאתם לאור עולמם הרוחני של היוצרים במקומות הגיאוגרפים ובזמנים השונים בהם חיו.
ב. קורסים המפגישים את הסטודנטים עם סוגיות תלמודיות בתחומי המשפחה היהודית (בין בני הזוג ובין ההורים לילדיהם) ובתחומי מערכות היחסים בין היחידים ובינם לבין החברה בה הם חיים.

מחשבת ישראל:

א. קורסים הבוחנים את ההגות היהודית לדורותיה עד לעת החדשה ביחס למקרא ולזמנים ולמועדים.
ב. קורס העוסק בתולדות עם ישראל בעת החדשה שמציג לסטודנטים את שורשי התהליכים שגרמו ליצירת הזהויות השונות בעם היהודי ובחברה הישראלית של היום.
ג. קורסים העוקבים אחר מקומה של התפילה וארץ ישראל בהגות היהודית לדורותיה.
ד. קורס בהגותם של רמב"ם וריה"ל.
במסגרת הלימודים מתקיים קורס סמינריוני שמטרתו כתיבת עבודה המשלבת את תחומי הידע שהסטודנטים רכשו במשך שנות לימודיהם בתכנית.
הלימודים נפרשים על ארבע שנים. בשנתיים הראשונות כל הלימודים מתקיימים במכללה. בשנה השלישית משולבת עם הלימודים במכללה התנסות בהוראה בבתי הספר. השנה הרביעית היא שנת הסטאז'.


 
התכנית מורכבת מ:
 • לימודי יהדות - 32 ש"ש (64 נ"ז) במסלול העל-יסודי או 26 ש"ש (52 נ"ז) במסלול היסודי.
 • דיסציפלינה נוספת - 26 ש"ש (52 נ"ז).
 • התנסות ודידקטיקה - 21 ש"ש (42 נ"ז).
 • לימודי חינוך - 13 ש"ש (26 נ"ז).
 • לימודי יסוד והעשרה - 8 ש"ש (16 נ"ז).

סה"כ 100 ש"ש (200 נ"ז) למסלול העל יסודי, 94 ש"ש (188 נ"ז) למסלול היסודי.

לצפיה בתנאי קבלה

רוצים לשמוע על אפשרויות קבלה נוספות? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827

Accordion Title מידע נוסף

מידע נוסף

בוגרים ובוגרות:

הבוגרים של התכנית ללימודי יהדות מלמדים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, הממלכתיים והממלכתיים דתיים בכל אזור הגליל והגולן.

התנסות מעשית - חינוך והוראת יהדות

ההתנסות בהוראה במסגרת הלימודים בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה נעשית בדגם התנסות קלינית, המאפשרת לסטודנט ליישם תיאוריות שלמד, תוך התנסות בשדה החינוך, קבלת מודל ממורה מנוסה והדרכה ספציפית ממדריך פדגוגי מטעם הקמפוס.

סגל קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, מלווה את ההתנסות של הסטודנט בשטח בקורס דידקטיקה, המביא מודלים ותיאוריות חינוכיות מוכרות וחדישות, המבוססות על ביבליוגרפיה עדכנית. המכללה מלווה את התנסותם של הסטודנטים במחקרים הבאים לחדש ולשפר את ההכשרה.

ייחודיותו של קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, כקמפוס פורץ דרך בתחום הפדגוגיה החדשה, שילוב הטכנולוגיה בהוראה ומרחבי למידה דינאמיים, בא לידי ביטוי בעבודת הסטודנט בשדה החינוכי, המביא עימו לבתי הספר המכשירים, דרכי הוראה חדישות ושימוש בטכנולוגיה. המכללה מלווה את הסטודנט ביישום דרכי ההוראה החדשות במהלך התנסותו.

ההתנסות המעשית במתמטיקה מתמקדת בפיתוח וביסוס דרכי חשיבה דידקטית בהלימה למדדים, לנסיבות, למטרות ולתנאים המאפשרים קיומו של שיח בהשקה לתחומים התמטיים השונים הנלמדים בבית הספר והמהווים חלק בלתי נפרד מהפעילות השיחית האנושית.

Accordion Title שלבי ההכשרה

שלבי ההכשרה

סטודנטים סדירים לתואר ראשון (B.Ed) בחינוך והוראת לימודי ארץ ישראל:

בשנה השנייה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בהוראה כוללת בבתי הספר. במקביל, הם לומדים קורס דידקטיקה כוללת ורוכשים כלים לעבודת המורה.
בשנה השלישית, מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בבית הספר בתחום לימודי היהדות (תנ"ך), בצמוד למורה מכשיר, במקביל להתנסות בתחום דעת נוסף אותו בחר הסטודנט. בקמפוס נלמדות תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע.

בשנה רביעית  מתקיים הסטאז' בהוראה בבתי ספר בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.

 

סטודנטים לתעודת הוראה / הסבת אקדמאיים:

בשנה הראשונה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בקורס "התנסות חדשנית" המכיל פדגוגיה והוראת עמיתים.
בשנה השנייה מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בבית הספר בתחום לימודי היהדות (תנ"ך), בצמוד למורה מכשיר . במקביל, לומדים בקמפוס תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע.
בשנה השלישית  מתקיים הסטאז' בהוראה בבתי ספר על –יסודיים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.

 

סטודנטים לתואר שני מוסמך הוראה - M.Teach:

סטודנטים לתואר שני מוסמך הוראה (M.Teach) מתנסים בשנה הראשונה ללימודיהם במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בתוך בתי הספר בתחום לימודי היהדות (תנ"ך), בצמוד למורה מכשיר. במקביל, לומדים בקמפוס תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע.

בשנה השניה ללימודיהם יכולים הסטודנטים להתחיל סטאז' בהוראה בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.

 

הדרכה פדגוגית:

הקורסים וליווי ההתנסות הינם באחריות המדריכים הפדגוגיים. במסגרת ההדרכה יצפה המד"פ בסטודנט בביקוריו בבתי הספר ויעריך את הוראתו.
בתכנית "אקדמיה כיתה" מלווים הסטודנטים, בנוסף למדריך הפדגוגי הדיסציפלינרי, במנחה אקדמי של התכנית, אשר נוכח בבתי הספר אחת לשבועיים, תומך בסטודנטים ברמת ההשתלבות בבית הספר והקשר עם המורה המכשיר ויועץ בשילוב פדגוגיה חדשה בהוראה.

סגל המסלול

ד"ר גלעד ששון

ראש תוכנית הוראת יהדות
מרצה בכיר
Ph.D.:
אוניברסיטת בר אילן
2005
תחומי מחקר : ספרות חז"ל, מדרש אגדה
כל סגל החוג

גב' רולא סראיאלדין- רכזת החוג לחינוך והוראה

שעות מענה טלפוני: 10:00-13:00 
שעות קבלה: 9:00-10:00, 14:00-15:00

גב' קוטי זיידבאום - רכזת החוג לחינוך והוראה

שעות מענה טלפוני: 10:00-13:00 
שעות קבלה: 9:00-10:00, 14:00-15:00

לא עומדים בתנאי הקבלה?

המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה.
טלפון נוסף: 9827* שלוחה 3

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3682724
jJhU1xcqw-vk-abpc-ZX2bxY6qgd6Vczpmsy-3W26Kk
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-NZYrfRdl5YpwlFZaGrLcaydofAMsGvp01l2IGJYMGVk
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form