היחידה ללימודי שדה במכללה האקדמית תל-חי פיתחה במרוצת השנים תכנית ייחודית שמטרתה ללוות את לימודי התואר הראשון בהתנסות מעשית, התכנית מייצרת תהליך למידה שלם ומשמעותי יותר עבור הסטודנטים.

 

מטרת לימודי השדה:

 

מטרת לימודי השדה הינה לשלב בין התיאוריות הנלמדות באקדמית תל-חי להכרות ולניסיון מעשי אליהם נחשפים הסטודנטים במסגרות ובארגונים שונים, עימם היחידה מקיימת קשרים הדוקים. לסטודנטים מוענקת הזדמנות ללמוד לזהות ולהכיר מקרוב מאפיינים, צרכים, חוזקות, חולשות והזדמנויות, העולים מתוך העשייה והנצפה בשדה החינוכי-טיפולי. באמצעות תכנית ייחודית זו, הסטודנטים הופכים לכוח אדם משפיע ומשמעותי וזוכים לחבר בין התיאוריות שרכשו במסגרת הלימודים לעבודת השטח בשדה ולהשתמש בכלים שקיבלו בלימודיהם הלכה למעשה. תכנית זו מייצרת מצע שבו הסטודנטים מפתחים, דרך חקירה והתנסות, את דמותם כאנשי מקצוע לעתיד.

 

חזון היחידה ללימודי שדה:

לימודי שדה יהוו 'גשר ידע' בין תיאורטי ומעשי וזאת באמצעות ליווי צמוד ומקצועי וכמו גם שיח עמיתים ותהליכי למידה הדדית מפרה ומרחיבת אופקים. באמצעות תהליך העבודה ביחידה ללימודי שדה אנו שואפים לטפח בקרב הסטודנטים תהליכי חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית שיסייעו להם בגיבוש הזהות החינוכית שלהם, לעודד בקרבם את השימוש בערכים הומניסטים ולהעצים ולהצמיח אותם מתוך העבודה עם כוחותיהם וחזקותיהם.

 

מהלך לימודי השדה ואופן הליווי במכללה ובשטח:

 

לימודי השדה פרוסים לאורכה של שנת הלימודים השנייה וניתנים לבחירה בשנת הלימודים השלישית (כשנת התנסות נוספת). על מנת להגשים את מטרות התוכנית, הסטודנטים מקבלים לאורך השנה כולה ליווי והדרכה צמודים ומקצועיים מצוות רכזות השטח במכללה ועוברים תהליך הדרכה קבוצתית. במוקדו של תהליך זה עומד פיתוח היכולת לחשיבה רפלקטיבית כמנוף להבנת תהליכים בין-אישיים, תוך אישיים וארגוניים וכן כבסיס ללמידה משמעותית ולהתפתחותם המקצועית של הסטודנטים. לצד ההדרכה במכללה, הסטודנטים מקבלים הדרכה ייחודית נוספת, ממוקדת ארגון ואוכלוסייה, בתוך המסגרת בה הם מתנסים ממגוון רחב של אנשי מקצוע.

מסגרות לדוגמה

הבית לקידום נוער

בי"ס לב העמק

בי"ס עלי הגבעה

מרכז סבבה

המרפאה לגיל הרך בצפת

בי"ס עינת הגליל

יחד בגליל

 

 

להשארת פרטים
מה תלמדו

מה תלמדו

Accordion Title שנה א

שנה א

סמסטר א

סמסטר א

Accordion Title אבחון תפקודי למידה- תיאוריה ומעשה

אבחון תפקודי למידה- תיאוריה ומעשה

ד"ר ענת בן גל דהן
6044458 -2 שש"ס, 2 נ"ז
סוג שיעור: הרצאה

הקורס מקנה הכרות עם מודלים תיאורטיים הנמצאים בבסיס תהליכי אבחון תפקודי למידה, ועם
כלי אבחון הנהוגים בארץ.
במהלך הקורס נכיר את כלי האבחון המרכזיים, תוך התנסות בחלקם, ונלמד לקרוא ולנתח באופן
ביקורתי דו"חות אבחון אינטגרטיביים.

Accordion Title אומנות בחינוך עם אנשים בוגרים

אומנות בחינוך עם אנשים בוגרים

גב' נגה גולדרינג
6133334 – 2 שש"ס,2 נ"ז
סוג שיעור: סדנא

בקורס זה נתמקד בתפקיד האומנות על צורותיה השונות והמגוונות בחיינו בכלל
וכאנשים בוגרים בפרט. נשים דגש על שילובה וכוחה כמחוללת שינוי בתפיסות ועמדות ועד הפנמת
יעילותה בעבודה החינוכית. הקורס יכלול תכנים תיאורטיים, למידה חוויתית והצגת רפרטים מעשיים
בכיתה- תוך שילוב של אומנות ויצירתיות בהנחיית עמיתים, כמו כן צפייה בסרטים בהתאם לנלמד
בקורס.

סמסטר ב

סמסטר ב

Accordion Title איש החינוך כיוצר בדיאלוג עם היצירה

איש החינוך כיוצר בדיאלוג עם היצירה

גב' נגה גולדרינג
6011150 – 2 שש"ס, 2 נ"ז
סוג שיעור: הרצאה

דרישות קדם: מבוא להבעה ויצירה ככלי ללימוד והבנה של כישורי חיים.
מטרות הקורס: בבואנו לעסוק בתחום החינוכי ראוי והכרחי הוא, כי נהיה אנשים פתוחים, מודעים
ובעלי יכולת לראות את הזווית הרחבה. משחר ההיסטוריה מהווה האמנות כלי ביטוי לבני האדם,
אולם בשנים האחרונות הולך ומצטמצם מקומה במערכת החינוך, במיוחד בחטיבות העליונות.
בקורס זה נשתמש בטקסטים מתחום החינוך הפילוסופיה האמנות והפסיכולוגיה. נקיים דיאלוג בין
המחנך כיוצר לבין יצירות אמנות מתחומים שונים, כבסיס לדיון על מקומה של היצירה בתהליך
התפתחות האדם כיוצר. כחלק מהלמידה נעיין במחקרים עדכניים העוסקים ביצירתיות דמיון ויצירה.
"דמיון חשוב יותר מידע; כי הידע מוגבל אך הדמיון חובק עולם." אלברט איינשטיין.

Accordion Title אלימות בבית הספר

אלימות בבית הספר

ד"ר נירית קרני
2 שש"ס, 2 נ"ז
סוג שיעור: הרצאה

במהלך הקורס נסקור את הספרות המחקרית העוסקת בהפרעות התנהגות. נלמד על הסוגים השונים
של ההפרעות ההתנהגותיות והרגשיות. נלמד על הסוגים השונים של האלימות המתקיימת
בבתי הספר, ועל תיאוריות ותכניות שונות הקיימות למניעת וצמצום אלימות על כל סוגיה בבתי
הספר בישראל ובעולם. נתמקד בעולמו הרגשי של הילד הן כקורבן, כתוקף, והן כקורבן- תוקף.

Accordion Title שנה ב

שנה ב

סמסטר א

סמסטר א

Accordion Title אמנות בחברה

אמנות בחברה

ד"ר גל שחר
6133328 -2 שש"ס, 2 נ"ז
סוג שיעור: הרצאה

קורס זה עוסק בסוגי היחסים בין מדיומים אמנותיים שונים (ספרות, קולנוע, ציור, שירה, טלוויזיה
ועוד) לבין תופעות חברתיות ופוליטיות. במהלך הקורס נבחן את טיבם של קשרים אלה, ונבדוק מה
ניתן ללמוד מהם על מעמד האמנות בחברה ועל תפקידה החברתי-חינוכי. במרכז יעמדו מספר
תיאוריות תרבותיות החושפות ומאירות את היחסים שבין האמנות לבין אידיאולוגיות חברתיות,
תרבותיות ופוליטיות. הקורס יכלול ניתוח של יצירות ספרות, אמנות חזותית,תיאטרון, טלביזיה
וקולנוע על פי התיאוריות שנלמדו.

Accordion Title בגרותם של א.נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

בגרותם של א.נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

ד"ר גליה אנקורי
6033839 - 2 שש"ס, 2 נ"ז
סוג שיעור: הרצאה

בקורס זה נלמד על ההתמודדות של אנשים ונשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית עם משימות
החיים של אדם בוגר. באמצעות נרטיבים מהספרות המקצועית, הקולנוע, והספרות היפה נדון
בנושאים כמו לימודים, עבודה וקריירה, זוגיות ומיניות ובאופן בו בוגרים.ות עם מוגבלות שכלית
מתמודדים עם שינויים ומעברים אלו. הקורס ילווה בסיור ובמפגש עם אנשים עם מוגבלות שכלית,
והצוות העובד איתם.

סמסטר ב

סמסטר ב

Accordion Title בואו נחנך עם רגש

בואו נחנך עם רגש

ד"ר עדנה קלו ליבנה
6023396 -4 שש"ס, 4 נ"ז
סוג שיעור: סדנא

מלאכת החינוך הנה שליחות הכרחית במציאות של היום. נפשם של אנשי החינוך היא נקודת הזינוק
ליצירת עולם טוב וצודק יותר. החיבור אל עצמנו ולילד הפנימי השוכן בנו, יחזקו את מסע ליעוד
52
שלנו. נחקור כלים אלטרנטיביים לתקשורת בין אישית כדי להחזיר את הקסם למהות האדם והיכולות
שלו. בקורס נגלה ביחד את הסוד ליצירת החוויה הפדגוגית ייחודית ולהענקת שמחת חיים.

Accordion Title בימת חינוך – מחשבת החינוך – דיון בסוגיות חינוכיות

בימת חינוך – מחשבת החינוך – דיון בסוגיות חינוכיות

ד''ר אדם ויילר גור-אריה
6133321 –2+2 שש"ס, 4 נ"ז
סוג שיעור: סדנא

הקורס יעסוק בהגות חינוכית בתחומים שונים ומגוונים תוך שימת דגש על ההשלכות הפרקטיות
הנובעות מהגות זו, זאת אומרת על האופן שבו ההגות נוגעת למציאות המעשית היומיומית של עבודת
המחנך העומד מול כיתה, קבוצה, חניך. בין הנושאים שיידונו במהלך הקורס: משבר הסמכות המורית
וההורית, אידיאולוגיות חינוכיות וחינוך אידיאולוגי-פוליטי, ניסיונות לחינוך אחר ועוד.

Accordion Title שנה ג

שנה ג

סמסטר א

סמסטר א

Accordion Title בין בינה טבעית ובינה מלאכותית: מבט לתודעה חוקרת

בין בינה טבעית ובינה מלאכותית: מבט לתודעה חוקרת

ד"ר ניר אופק
6044459 -2 שש"ס, 2 נ"ז
סוג שיעור: הרצאה

תשתיות חשיבה חדשות מושפעות מהתפתחות מדעית-טכנולוגית ומציבות שאלות המאתגרות את
מערכת החינוך. אנו רואים תהליכים טכנולוגיים המתקיימים בתוך ומחוץ לבית הספר ומשתרשים
בתודעות הצעירות ונראה שהמוטיבציה והסקרנות בכיתה דועכות. מתוך מצב זה אנו שואלים כיצד
לעצב סביבת למידה המטפחת סקרנות וביטוי? מה מקומנו כאנשים וכמורים מול הטכנולוגיה?
בקורס נפרוש תשתיות לשאלות אלו מתוך הכרות מעמיקה עם תהליכים בבינה מלאכותית ועם מודלים
לחשיבה חדשנית ונציע מבט חדש: במקום איום, הטכנולוגיה היא עוד כלי שמחזיר אותנו לעצמנו
ונותן השראה לחקור ולהגות את עתיד הכיתה.
הקורס עצמו יהווה מעבדה בגישת הפעלנות )agency student )המעודדת חקירה וסקרנות, ביטוי
אישי, מעורבות בתכנים, ומודעות.

Accordion Title ביקורת, בקרה וניהול כספים בשלטון המקומי

ביקורת, בקרה וניהול כספים בשלטון המקומי

מר יזהר קמחי
7066653 ,3 ש"ס , 3 נ"ז
סוג שיעור: הרצאה

התכנון הכלכלי והניהול הכספי שזורים כמעט בכל פעולה ומשימה של רשות מקומית. כמו כן, מעצם
היותה רשות ציבורית, כל פעולה בעלת משמעות כספית של הרשות המקומית חייבת להתבצע ע"פ
כללים, חוקים, נהלים וחוזרי מנכ"ל של משרדי ממשלה, ועליה לעמוד בבקרות ובהליכי ביקורת שונים.
חלק ראשון: הכרת הנחיות החוק והכללים להכנת התקציב הרגיל )שנתי( והבלתי רגיל )רב שנתי /
פרויקטאלי(. זאת מתוך תפישה מתקדמת שלפיה תקציב מפורט שתוכנן והוכן כראוי = תוכנית עבודה,
ומתוך הבנה שתקציב הינו כלי למימוש היעדים והמטרות של הרשות המקומית ועליו לבטא את
מדיניות הדרג הפוליטי.
חלק שני:
לימוד שיטת הרישום החשבונאי והדיווח הכספי ברשויות המקומיות )שיטת המזומנים
המתוקנת(, ניהול מערכי הגבייה / ההכנסות והפיקוח / בקרה על הליכי אישור התקשרויות של הרשות
ועל ביצוע תשלומים.
חלק שלישי: בקרה שוטפת ורבעונית על נתוני הביצוע בתחומי הפעילות בהתאם לסעיפי התקציב,
עריכת שינויים ותיקוני תקציב ועבודה מול גורמי הביקורת הפנימית והחיצונית, כולל במיוחד לצורך
הכנת דו"חות הביקורת השנתיים שנערכים ע"י משרדי רו"ח חיצוניים בפיקוח האגף לביקורת של
משרד הפנים.

סמסטר ב

סמסטר ב

Accordion Title בלוז כנעני: מוזיקה עכשווית וביטוייה החברתיים

בלוז כנעני: מוזיקה עכשווית וביטוייה החברתיים

ד"ר רוני שריג
6044489 -2 שש"ס, 2 נ"ז
סוג שיעור: סדנא

מוזיקה היא אמנות שהיבטיה הרחבים מקיפים את עולמנו ומתבטאים גם בחברה ובתרבות באופנים
מגוונים. בקורס נכיר עולמות וסגנונות מוזיקליים עכשוויים – מהרוק הפרוגרסיבי, דרך היפ הופ, ועד
המוזיקה הקלאסית המודרנית, בעולם המערבי ובישראל, ונבחן את הקשריהם החברתיים המורכבים
בהיבטים כמו: זהות, השתייכות, מסורת ומודרניות, שוליות, מחאה, מאבק, פערים, הדרה, קהילתיות,
קבלה, סובלנות, חיבורים והשפעות. נלמד מהי השפה המוזיקלית ומהו ייחודה האמנותי, ונחקור כיצד
היא משמשת - בשילוב עם השפה הטקסטואלית ובלעדיה – לביטוי חברתי עז עוצמה, שביכולתו לשמש
ככלי חינוכי משמעותי.

Accordion Title גבולות, סמכות, ענישה ומוסר

גבולות, סמכות, ענישה ומוסר

ד"ר אדם ויילר גור-אריה
6087453 – 2 שש"ס, 2 נ"ז
סוג שיעור: הרצאה

הסוגיות של גבולות, סמכות וענישה רלבנטיות מאוד לכל תהליך חינוכי; כל מי שעוסקת בחינוך
מתמודדת עמן במידה זו או אחרת וצריכה לתת עליהן את הדעת. בחלקו הראשון של הקורס תיבחן
הגות חינוכית מגוונת שדנה בסוגיות הללו; בחלקו השני של הקורס נתעמק בסוגיות )במיוחד בסוגיית
הענישה( מנקודת מבט פילוסופית באמצעות הצגה ובחינה ביקורתית של שתי גישות מוסריות מרכזיות
בפילוסופיה המערבית – תועלתנות וגמול. 

יש לעיין בשנתון החוג על מנת לצפות בתכנית הלימודים המלאה.

* מערכת השעות יכולה להשתנות במהלך או לפני הלימודים בהתאם לתכנית הלימודים של הסטודנט ובהתאם לשיקולי המערכת.

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3692993
gBNLGFiqxVXvisck5HyqrQRAZpB5KfgF3sA0fVg4_uA
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-L1eOppWDFY_gjFZ3NTp4ojdRJCvNNL1Fvgm06p66Xeg
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form