חינוך לימודי שדה

חינוך לימודי שדה

 

במסגרת היחידה ללימודי שדה במכללה האקדמית תל חי פועלים כיום כ- 400 סטודנטים מהחוגים לחינוך, פסיכולוגיה, תזונה ושירותי אנוש בלמעלה ממאה וחמישים ארגונים קהילתיים וממשלתיים. הרציונל המנחה את היחידה ללימודי שדה הוא שילוב בין למידה תיאורטית וצבירת ניסיון מעשי, זאת באמצעות חשיפה הדרגתית של הסטודנטים למסגרות וארגונים שונים בקהילות הסובבות, בהתאם לדיסציפלינה שבה בחר הסטודנט ותוך הדגשת הקשר ההדדי שבינו לבין הקהילה. כחלק מפעילותם במסגרת ההתנסות, מקבלים הסטודנטים הדרכה אישית מטעם היחידה ללימודי שדה. מרכז הכובד של ההדרכה הוא התפתחותו הרגשית והמקצועית של הסטודנט. כתיבת תכנית עבודה שנתית, תיווך בין התיאוריות הנלמדות באקדמיה לבין המתרחש במסגרת ההתנסות ועיסוק בדילמות שבין עולמו האישי של הסטודנט לעולמו המקצועי הם חלק מרכזי בקורס זה. 

לימודי שדה במוקד לחינוך מיוחד

סטודנטים מהמוקד לחינוך מיוחד משולבים במסגרות מגוונות, פורמאליות ובלתי פורמאליות של החינוך המיוחד כדוגמת המחלקה הפסיכיאטריות בבית חולים "זיו", לשכות רווחה, בתי סוהר, יחידות להתפתחות הילד, פנימיות לילדים ונוער בסיכון גבוה. הבסיס האקדמי הרחב של התוכנית, לצד לימודי השדה המגוונים, פותחים בפני הסטודנטים אופק רחב של אפשרויות להמשך לימודים ולהשתלבות בעבודה מקצועית, בתחומים החורגים מן ההגדרה הקלסית המקובלת של חינוך מיוחד.

לימודי שדה במוקד ללקויות למידה

לימודי השדה של הסטודנטים מהמוקד ללקויות למידה מתבצעים בבתי ספר באצבע הגליל (קריית שמונה, חצור הגלילית, ראש פינה, קיבוצי ומושבי האזור) ומטרתם לחשוף בפני הסטודנטים את המסגרת וכיצד ניתן לקדם את הילדים הזקוקים לסיוע ותיווך בכתה ומחוצה לה. הסטודנטים מתנסים בהעברת פעילויות תומכות למידה, באופן פרטני עם קבוצות קטנות של ילדים מאתגרים (2-4 תלמידים), כאשר את עבודתו עם קבוצת הילדים מבצע הסטודנט פעם בשבוע באופן עצמאי מחוץ לכיתה והיא מתמקדת בהיבטים לימודיים ורגשיים כאחד. הסטודנט מסייע בתחום הקושי הלימודי תוך מתן העצמה רגשית לכל ילד והקניית מיומנויות לימודיות וחברתיות בקבוצה.

לימודי שדה במוקד לחינוך חברתי ומנהיגות

חינוך חברתי ומנהיגות הם חלק אינטגרלי ומשמעותי מתכנית הלימודים. לסטודנטים זו הזדמנות לצאת לשטח ולהכיר מקרוב את המציאות החברתית על מורכבותה. השתלבותם בפעילות המתקיימת במסגרות השונות ולמידתם את התרבות הארגונית ואת מבנה הארגון, מאפשרות לכל אחד מהם להבין את הקשר בין התיאוריה הנלמדת במסגרת הקורסים לבין מימושה וביטויה בשטח. במקביל ללימודי השדה נחשפים הסטודנטים לגופי ידע שונים שיהוו תשתית תיאורטית לתהליך הלמידה במסגרת לימודי השדה, ויסיעו בפיתוח פרויקט לשינוי חברתי. הפרויקט יאפשר להם לבצע אינטגרציה בין התיאוריה למעשה במסגרת שבה הם פועלים. הסטודנטים מקבלים הדרכה אישית קבועה אחת לשבועיים, המסייעת להם ללמוד את החזון של הארגון ומטרותיו ואת מידת ההתאמה שבינו לבין דרכי הפעולה הננקטות בו.

לימודי שדה במוקד שילוב אמנויות

הסטודנט ישתלב במסגרות חברתיות-חינוכיות-טיפוליות ויתנסה בשימוש דרך שפת האומנות בעבודה עם אוכלוסיות שונות או ככלי דרכו ניתן להתבונן, לבחון ולחקור ביטוי עצמי/חברתי/תרבותי על מנת להוביל שינוי. לימודי השדה יתנהלו על פי שלושת תחומי המוקד: אמנות חברה ותרבות; אמנות בהקשרים חינוכיים; אמנות ופסיכולוגיה. הסטודנט יקבל הדרכה קבוצתית במסגרת בה הוא מתנסה והדרכה פרטנית במכללה לאורך שנת הלימודים.