חינוך לימודי שדה | המכללה האקדמית תל חי

חינוך לימודי שדה

חינוך לימודי שדה

היחידה ללימודי שדה במכללה האקדמית תל-חי פיתחה במרוצת השנים תכנית ייחודית שמטרתה ללוות את לימודי התואר הראשון בהתנסות מעשית, התכנית מייצרת תהליך למידה שלם ומשמעותי יותר עבור הסטודנטים והסטודנטיות.
 

מטרת לימודי השדה הינה לשלב בין התיאוריות הנלמדות באקדמית תל-חי להכרות ולניסיון מעשי אליהם נחשפים הסטודנטים במסגרות ובארגונים שונים, עימם היחידה מקיימת קשרים הדוקים. לסטודנטים מוענקת הזדמנות ללמוד לזהות ולהכיר מקרוב מאפיינים, צרכים, חוזקות, חולשות והזדמנויות, העולים מתוך העשייה והנצפה בשדה החינוכי-טיפולי. באמצעות תכנית ייחודית זו, הסטודנטים הופכים לכוח אדם משפיע ומשמעותי וזוכים לחבר בין התיאוריות שרכשו במסגרת הלימודים לעבודת השטח בשדה ולהשתמש בכלים שקיבלו בלימודיהם הלכה למעשה. תכנית זו מייצרת מצע שבו הסטודנטים מפתחים, דרך חקירה והתנסות, את דמותם כאנשי מקצוע לעתיד.

 

מהלך לימודי השדה ואופן הליווי במכללה ובשטח:

לימודי השדה פרוסים לאורכה של שנת הלימודים השניה וניתנים לבחירה בשנת הלימודים השלישית (כשנת התנסות נוספת).
על מנת להגשים את מטרות התוכנית, הסטודנטים מקבלים לאורך השנה כולה ליווי והדרכה צמודים ומקצועיים מצוות רכזות השטח במכללה ועוברים תהליך הדרכה קבוצתית. במוקדו של תהליך זה עומד פיתוח היכולת לחשיבה רפלקטיבית כמנוף להבנת תהליכים בין-אישיים, תוך אישיים וארגוניים וכן כבסיס ללמידה משמעותית ולהתפתחותם המקצועית של הסטודנטים. לצד ההדרכה במכללה, הסטודנטים מקבלים הדרכה ייחודית נוספת, ממוקדת ארגון ואוכלוסייה, בתוך המסגרת בה הם מתנסים ממגוון רחב של אנשי מקצוע.