טפסים שימושיים להורדה | מכללת תל חי

טפסים להורדה

טפסים להורדה

אישור מוסד מוכר:
טופס שינוי עדיפות הרשמה:
טופס הגשת מועמדות לתואר שני בחינוך:
טופס הגשת מועמדות לתואר שני בעבודה סוציאלית:
טופס הגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית:
טופס הגשת מועמדות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות:
טופס הגשת מועמדות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות - דרמה תרפיה:
טופס הגשת מועמדות לתואר שני בביוטכנולוגיה מחקרי:
טופס הגשת מועמדות לתואר שני במדעי התזונה מחקרי:
טופס הגשת מועמדות לתואר שני במדעי המים מחקרי: