יצירת קשר | המכללה האקדמית תל חי

יצירת קשר

יצירת קשר

Hi Hub SinnoLAB- המעבדה ליזמות חברתית וחדשנות פדגוגית.

קמפוס מזרחי, בניין 3, כיתת מעבדה מס' 3320.

Hi-Hub SinnoLAB "The Laboratory for Social Entrepreneurship and Pedagogical Innovation

E. Mail: silice@telhai.ac.il

 

לשאלון הגשת יוזמות:

שאלון הגשה למיזם חברתי