לוח חגים ומועדים תשפ"א | המכללה האקדמית תל חי

לוח חגים ומועדים תשפ"א

לוח חגים ומועדים תשפ"א

פירוט ימי מנוחה וצומות לעדות השונות - תשפ"א

צומות היהודים

     
חג הסיגד 16.11.20    
צום י"ז בתמוז 27.6.21    
צום גדליה 9.9.21    
צום עשרה בטבת 25.12.20    
תענית אסתר 25.2.21    
צום תשעה באב 18.7.21    
       

חגי המוסלמים

     
1 מוחרם ( ראש השנה ההג'רית 1431) יום אחד 20.8.20  
יום הולדת הנביא מוחמד יום אחד 20.10.20  
עיד אל פיטר - חג הפסקת הצום 3 ימים 13.5.21  
עיד אל אדחה - חג הקורבן 4 ימים 20.7.21  
       

חגי העדה הדרוזית

     
חג הנביא אליהו יום אחד 25.1.21  
חג הנביא שועייב 4 ימים 25.4.21  
עיד אל אדחה - חג הקורבן 4 ימים 20.7.21  
חג נבי סבלאן (זבולון)       
       

חגי העדות הנוצריות

     
  קתולים ופרוטסטנטים אורתודוכסים ארמנים
חג המולד 25.12.2020 07.01.2021 19.01.2021
יום שני לחג המולד 26.12.2020 08.01.2021 20.01.2021
ראש השנה 01.01.2021 14.01.2021 14.01.2021
חג ההתגלות 06.01.2021 19.01.2021 19.01.2021
חג הדקלים 28.03.2021 25.04.2021 25.04.2021
יום שישי לפני הפסחא 02.04.2021 30.04.2021 30.04.2021
פסחא 04.04.2021 02.05.2021 02.05.2021
יום שני של הפסחא 05.04.2021 03.05.2021 03.05.2021
העלייה השמיימה 13.05.2021 10.06.2021 10.06.2021

הערות:

1. סטודנטים בני העדות הנ"ל יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים הנ"ל כחלק מסך ההיעדרויות המוצדקות המותרות בקורס.
2. העדרות ממבחנים באחד מימי חודש הרמאדן אינה סיבה המקנה זכות בקשה למועד חריג, זאת כנהוג במוסדות אקדמים אחרים, אלא בימי החג עצמו, לפחות מועד אחד מבין מועדי א' או ב' יתקיים בשעה 08:45 בבוקר לנוחות הסטודנטים הצמים.
3. היעדרות ממבחנים בימי חג או צום המצויינים בטבלה עשויה להיות סיבה מוצדקת למועד חריג, לאחר מיצוי כל האופציות האחרות העומדות בפני הסטודנט והגשת בקשה לוועדה במועד כפי שיפורסם. 
4. ייתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על פי הלבנה.
5. נקבע מועד להגשת מטלה ביום חג, יוכל סטודנט להגישה בסמוך לאחר החג, במועד שייקבע בתאום עם המרצה.

מועדים בהם לא יתקיימו בחינות כלל:

צום עשרה בטבת 25.12.20
חג המולד 25.12.20
תענית אסתר 25.2.21
פורים 26.2.21
עיד אל פיטר – חג הפסקת הצום 13.5.21
צום תשעה באב 18.7.21
עיד- אלאדחה – חג הקורבן  20.7.21
צום 9.9.21

* לוח השנה עשוי להשתנות במהלך שנת הלימודים עקב אירועים חריגים, הודעה על השינוי תשלח והלוח יעודכן באתר.