לוח שנה תשפ"ב | המכללה האקדמית תל חי

לוח שנה תשפ"ב

לוח שנה תשפ"ב

 מועד/אירוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום סגל  יום ד' ז' בחשוון 13.10.21  
כנס מתקבלים יום ה' ח' בחשוון 14.10.21  

                   סמסטר א'

פתיחת סמסטר א' יום א' י"א בחשוון 17.10.21  
טקס יום הזיכרון ליצחק רבין יום ב' י"ב בחשוון 18.10.21 12:00-13:00 הפסקת לימודים
 תום תקופת שינויים סמסטר א' יום א' כ"ה בחשוון 31.10.21  
שיח סגל 1 יום ג' ה' בכסלו 9.11.21  
  חופשת חנוכה ימים א' - ו' כ"ד-כ"ט בכסלו 28.11.21-3.12.21

לא מתקיימים לימודים, הספרייה פתוחה

2+2.12.21 הפסקת לימודים

חלון פעילות חברתית אגודת הסטודנטים יום ד' י"א בטבת 15.12.21 12:00-14:00 הפסקת לימודים
שיח סגל 2 יום ג' י"ז בטבת 21.12.21  
  ערב חג המולד יום ו' כ' בטבת 24.12.21 לא מתקיימים לימודים, הספרייה פתוחה
שיח סגל 3 יום ג' ט' בשבט 11.1.22  
סוף סמסטר א' (יום לימודים אחרון) יום ה' י"ח בשבט 20.1.22  
תחילת בחינות סמסטר א'  יום ו' י"ט בשבת 21.1.22  
יום פתוח  יום ה' ט' באדר א' 10.2.22 במהלך חופשת הסמסטר
יום סגל  יום ד' ט"ו באדר א' 16.2.22  

                  סמסטר ב'

פתיחת סמסטר ב' יום ג' כ"ח באדר א' 1.3.22  
יום פתוח מדעים וטכנולוגיה יום ה' ז' באדר ב' 10.3.22  
 תם תקופת שינויים סמסטר ב' יום ג' י"ב באדר ב' 15.3.22  
  חופשת פורים  ימים ד' - ו' י"ג - ט"ו באדר ב' 16-18.3.22

לא מתקיימים לימודים, הספרייה פתוחה 

17+18.3.21 הספריה סגורה

שיח סגל 4 יום ג' י"ט באדר ב' 22.3.22  
 חופשת הפסח ימים א' - ו' ט'- כ"א באייר 10-22.4.22                       לא מתקיימים לימודים                                  הספרייה סגורה בין התאריכים 8.4 - 17.4
טכס יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ה' כ"ז בניסן 28.4.22 09:45-11:00 הפסקת לימודים וסגירת ספריה, הספרייה נסגרת ב 19.00
טכס יום הזיכרון לחללי צה"ל יום ג' ב' באייר 3.5.22 10:45-12:00 הפסקת לימודים וסגירת ספריה 
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יום ג' ב' באייר 3.5.22 סיום הלימודים ב 16.00, הספרייה נסגרת ב 16.00
יום הזיכרון לחללי צה"ל  יום ד' ג' באייר 4.5.22

לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה. לסטודנטים במסלולי הוראה תתקיים התנסות בבית הספר

חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר 5.5.22 לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה
חופשת עיד אל פיטר יום ו' ה' באייר 6.5.22 לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה
שיח סגל 5 יום ג' ט' באייר 10.5.22  
הפנינג שיווק תואר שני יום ה' י"א באייר 12.5.22 לימודים מתקיימים כרגיל
חלון פעילות חברתית אגודת הסטודנטים יום ד' כ"ד באייר 25.5.22 12:00-14:00 הפסקת לימודים
יום פתוח יום ה' כ"ה באייר 26.5.22 לימודים מתקיימים כרגיל
מועד אחרון לבקשת זכאות לתואר  טרם נקבע    
חופשת שבועות ימים א' - ב' ו'- ז' בסיוון 5-6.6.22 לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה   
יום פרוייקטים ופעילות חוגית יום ג' ט"ו בסיוון 14.6.22 לא מתקיימים לימודים
שיח סגל 6  יום ג' ט"ו בסיוון 14.6.22  
ערב יום הסטודנט + ערב סגל יום ב' כ"ט באייר 30.5.22 סיום לימודים ב 18.00, ספרייה נסגרת ב 18.00
יום הסטודנט + יום סגל  יום ג' א' בסיוון 31.5.22 לא מתקיימים לימודים, הספרייה פתוחה
חבר הנאמנים טרם נקבע   לימודים מתקיימים כרגיל
  טקס חלוקת תארים - מוסמך טרם נקבע   לימודים מתקיימים כרגיל
  טקס חלוקת תארים - תואר ראשון טרם נקבע   לימודים מתקיימים כרגיל
סוף סמסטר ב' (יום לימודים אחרון) יום ה' כ"ד בתמוז 23.6.22  

בחינות סמסטר ב' - יתקיימו במהלך חופשת הקיץ

יום פתוח  יום ה' כ"א באב 18.8.22  
פגרת קיץ סגל מנהלי טרם נקבע   עובדי המכללה בחופשה, מתקיימות בחינות ופעילויות מצומצמות ע"פ פרסום מראש
       
 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג יום א' ה' בחשוון 30.10.22  
       
* ייתכנו שינויים במהלך השנה * לוח השנה של התוכניות לאנשים עובדים יפורסם בנפרד