לוח שנה תשפ"ב | המכללה האקדמית תל חי

לוח שנה תשפ"ב

לוח שנה תשפ"ב

 מועד/אירוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום סגל  יום ד' ז' בחשוון 13.10.21  
כנס מתקבלים יום ה' ח' בחשוון 14.10.21  

                   סמסטר א'

פתיחת סמסטר א' יום א' י"א בחשוון 17.10.21  
טקס יום הזיכרון ליצחק רבין יום ב' י"ב בחשוון 18.10.21 12:00-13:00 הפסקת לימודים
 תום תקופת שינויים סמסטר א' יום א' כ"ה בחשוון 31.10.21  
שיח סגל 1 יום ג' ה' בכסלו 9.11.21  
  חופשת חנוכה ימים א' - ו' כ"ד-כ"ט בכסלו 28.11.21-3.12.21

לא מתקיימים לימודים, הספרייה פתוחה

2+3.12.21 הספריה סגורה

חלון פעילות חברתית אגודת הסטודנטים יום ד' י"א בטבת 15.12.21 12:00-14:00 הפסקת לימודים
שיח סגל 2 יום ג' י"ז בטבת 21.12.21  
  ערב חג המולד יום ו' כ' בטבת 24.12.21 לא מתקיימים לימודים, הספרייה פתוחה
שיח סגל 3 יום ג' ט' בשבט 11.1.22  
סוף סמסטר א' (יום לימודים אחרון) יום ה' י"ח בשבט 20.1.22  
תחילת בחינות סמסטר א'  יום ו' י"ט בשבת 21.1.22  
יום פתוח  יום ה' ט' באדר א' 10.2.22 במהלך חופשת הסמסטר
יום סגל  יום ד' ט"ו באדר א' 16.2.22  

                  סמסטר ב'

פתיחת סמסטר ב' יום א' ג' באדר ב' 6.3.22  
יום פתוח מדעים וטכנולוגיה יום ה' ז' באדר ב' 10.3.22  
 תם תקופת שינויים סמסטר ב' יום ג' ט"ו באדר ב' 18.3.22  
  חופשת פורים  ימים ד' - ו' י"ג - ט"ו באדר ב' 16-18.3.22

לא מתקיימים לימודים, הספרייה פתוחה 

17+18.3.21 הספריה סגורה

שיח סגל 4 יום ג' י"ט באדר ב' 22.3.22  
 חופשת הפסח ימים י"ב- כ"א בניסן 13-22.4.22                       לא מתקיימים לימודים                                  הספרייה סגורה בין התאריכים 8.4 - 17.4
מועד אחרון לבקשת זכאות לתואר יום ה' י"ג בניסן 14.4.22  
טכס יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ה' כ"ז בניסן 28.4.22 09:45-11:00 הפסקת לימודים וסגירת ספריה, הספריה נסגרת ב-19:00
טכס יום הזיכרון לחללי צה"ל יום ג' ב' באייר 3.5.22 10:45-12:00 הפסקת לימודים וסגירת ספריה 
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יום ג' ב' באייר 3.5.22 סיום הלימודים ב 16.00, הספרייה נסגרת ב 16.00
יום הזיכרון לחללי צה"ל  יום ד' ג' באייר 4.5.22

לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה. לסטודנטים במסלולי הוראה תתקיים התנסות בבית הספר

חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר 5.5.22 לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה
חופשת עיד אל פיטר יום ו' ה' באייר 6.5.22 לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה
שיח סגל 5 יום ג' ט' באייר 10.5.22  
הפנינג שיווק תואר שני יום ה' י"א באייר 12.5.22 לימודים מתקיימים כרגיל
חלון פעילות חברתית אגודת הסטודנטים יום ד' כ"ד באייר 18.5.22 12:00-14:00 הפסקת לימודים
יום פתוח יום ה' כ"ה באייר 26.5.22 לימודים מתקיימים כרגיל
חופשת שבועות ימים א' - ב' ו'- ז' בסיוון 5-6.6.22 לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה   
יום הסטודנט יום ג' א' בסיוון 31.5.22 לא מתקיימים לימודים, הספרייה פתוחה
טקס חלוקת תארים - הפקולטה למדעים וטכנולוגיה  יום ב' כ"ט בניסן 30.5.22

קמפוס מזרח.

סיום לימודים ב-18:00, ספריה נסגרת ב-18:00

טקס חלוקת תארים - הפקולטה לחינוך והוראה יום ב' כ"ט בניסן 30.5.22

קמפוס קצרין.

סיום לימודים ב-18:00, ספריה נסגרת ב-18:00

טקס חלוקת תארים - הפקולטה למדעי החברה והרוח יום ג' א' באייר 31.5.22

קמפוס מזרח.

לא מתקיימים לימודים, הספריה פתוחה

שיח סגל 6 יום ג' ח' בסיוון 7.6.22  
חבר הנאמנים יום ה' י' בניסן 9.6.22 לימודים מתקיימים כרגיל
יום פרוייקטים ופעילות חוגית + יום סגל יום ג' ט"ו בסיוון 14.6.22 לא מתקיימים לימודים
סוף סמסטר ב' (יום לימודים אחרון) יום ה' כ"ד בתמוז 23.6.22  

בחינות סמסטר ב' - יתקיימו במהלך חופשת הקיץ

יום פתוח  יום ה' כ"א באב 18.8.22  
פגרת קיץ סגל מנהלי   25.8-31.8 עובדי המכללה בחופשה, מתקיימות בחינות ופעילויות מצומצמות ע"פ פרסום מראש
       
 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג יום א' כ"ח בתשרי 23.10.22  
       
* ייתכנו שינויים במהלך השנה * לוח השנה של התוכניות לאנשים עובדים יפורסם בנפרד