לוח שנה תשפ"ג | המכללה האקדמית תל חי

לוח שנה תשפ"ג

לוח שנה תשפ"ג

 מועד/אירוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום סגל 1 יום ד' כ"ד בתשרי 19.10.22  
כנס מתקבלים יום ה' כ"ה בתשרי 20.10.22  

                   סמסטר א'

פתיחת סמסטר א' יום א' כ"ח בתשרי 23.10.22  
פעילות סטודנטים מועצה ירוקה יום ד' א' בחשוון 26.10.22 הפסקת לימודים בין השעות 11:00-12:00
יום בחירות יום ג' ז' בחשוון 1.11.22 לא מתקיימים לימודים, הספריה סגורה
 תום תקופת שינויים סמסטר א' יום ה' ט' בחשוון 3.11.22  
טקס יום הזיכרון ליצחק רבין יום א' י"ב בחשוון 6.11.22 12:00-13:00 הפסקת לימודים
יום לימודים מקוון יום א' כ"ד בכסלו 18.12.22  
  חופשת חנוכה ימים ב'-ו' כ"ה - כ"ט בכסלו 19-23.12.2022

לא מתקיימים לימודים, הספרייה פתוחה

חופשת חג המולד יום א' א' בטבת 25.12.22 לא מתקיימים לימודים, הספרייה פתוחה
חלון פעילות חברתית אגודת הסטודנטים יום ד' כ"ה בטבת 18.1.23 12:00-14:00 הפסקת לימודים
סוף סמסטר א' (יום לימודים אחרון) יום ה' ד' בשבט 26.1.23  
תחילת בחינות סמסטר א' יום ו' ה' בשבט 27.1.23  
יום פתוח יום ה' כ"ה בשבט 16.2.23 מתקיימות בחינות
יום סגל 2 יום ד' ח' באדר 1.3.23  
חופשת פורים ימים ב'-ג' י"ג -י"ד באדר 6-7.3.23 לא מתקיימות בחינות, הספריה פתוחה

                  סמסטר ב'

פתיחת סמסטר ב' יום ד' ט"ו באדר 8.3.23  
תם תקופת שינויים סמסטר ב' יום ד' כ"ט באדר 22.3.23  
חופשת הפסח ימים א'-ו י"א -כ"ג בניסן 2-14.4.23

                      לא מתקיימים לימודים,                          הספרייה סגורה בין התאריכים 5.4 - 13.4

(ביומיים הראשונים לחופשה יתקיימו מועדי ב')

מועד אחרון לבקשת זכאות לתואר יום א' כ"ה בניסן 16.4.23  
טכס יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ג' כ"ז בניסן 18.4.23 09:45-11:00 הפסקת לימודים וסגירת ספריה
חופשת עיד אל פיטר יום א' ב' באייר 23.4.23 לא מתקיימים לימודים, הספריה סגורה
טכס יום הזיכרון לחללי צה"ל יום ב' ג' באייר 24.4.23 10:45-12:00 הפסקת לימודים וסגירת ספריה 
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יום ב' ג' באייר 24.4.23 סיום הלימודים ב 16.00, הספרייה נסגרת ב 16.00
חג הנביא שועייב יום ג' ד' באייר 25.4.23 לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה, לסטודנטים במסלולי הוראה תתקיים התנסות בבתי הספר
יום הזיכרון לחללי צה"ל  יום ג' ד' באייר 25.4.23

לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה. לסטודנטים במסלולי הוראה תתקיים התנסות בבית הספר

חופשת יום העצמאות יום ד' ה' באייר 26.4.23 לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה
חלון פעילות חברתית אגודת הסטודנטים - קמפוס קצרין יום ג' י"א באייר 2.5.23 12:00-14:00 הפסקת לימודים
חלון פעילות חברתית אגודת הסטודנטים - קמפוס תל-חי יום ד' י"ב באייר 3.5.23 12:00-14:00 הפסקת לימודים
חופשת שבועות ימים ה'-ו' ה' -ו' בסיון 25-26.5.23 לא מתקיימים לימודים, הספריה סגורה
יום פתוח יום ה' י"ב בסיון 1.6.23 לא מתקיימים לימודים, הספריה סגורה
טקס חלוקת תארים פקולטה למדעים וטכנולוגיה יום א' ט"ו בסיוון 4.6.23  
יום הסטודנט יום ב' ט"ז בסיון 5.6.23 לא מתקיימים לימודים, הספריה סגורה
טקס חלוקת תארים פקולטה למדעי החברה והרוח (כולל החוג לחינוך) יום ב' ט"ז בסיון 5.6.23  
חבר הנאמנים יום ד' י"ח בסיון 7.6.23  
טקס חלוקת תארים פקולטה לחינוך והוראה (לא כולל החוג לחינוך) יום ה' י"ט בסיון 8.6.23  
יום פרויקטים ופעילות חוגית יום ד' כ"ה בסיון 14.6.23 השתתפות חובה לסטודנטים
יום סגל 3 יום ג' ט"ו בסיון 14.6.23  
סוף סמסטר ב' יום ה' י' בתמוז 29.6.23  
חופשת עיד אל אדחה יום ו' י"א בתמוז 30.6.23 לא יתקיימו מבחנים

בחינות סמסטר ב' - יתקיימו במהלך חופשת הקיץ

יום פתוח  יום ה' ל' באב 17.8.23  
פגרת קיץ סגל מנהלי טרם נקבע   עובדי המכללה בחופשה, מתקיימות בחינות ופעילויות מצומצמות ע"פ פרסום מראש
       
 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד יום א' ז' בחשוון 22.10.23  
       
* ייתכנו שינויים במהלך השנה * לוח השנה של התוכניות לאנשים עובדים יפורסם בנפרד