לימודים מקוונים MOOC | המכללה האקדמית תל חי

לימודים מקוונים MOOC

לימודים מקוונים MOOC

קורס MOOC

בשנת הלימודים תשע"ט הועלה הקורס "ביופיליה: הכרת הטבע והסביבה" לפלטפורמה הארצית Campus.gov.il. פלטפורמה זו מאפשרת לכלל האוכלוסיה ללמוד בחינם קורסים מקוונים אשר תוכננו והוקמו ע"י מוסדות אקדמיים נבחרים בארץ, ואף לקבל עבור קורסים אלו נקודות זכות אקדמיות. יחידת החדשנות תמכה בחוג למדעים ביצירת קורס המזמן תהליכי חקר וגילוי, תוך שילוב של כלים דידקטיים שונים ושימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים. בנוסף להסברים ולהדגמות במרחב הביופיליה הפיזי, הלומדים בקורס יבקרו גם במרחב הביופיליה הוירטואלי ויבצעו בו סימולציות שונות הממחישות את הנושאים הנלמדים. אופן ההוראה בקורס חושף בפני פרחי ההוראה ובפני מורים פעילים מגוון רחב של פדגוגיות חדשניות וכלים מעשיים אותם יוכלו ליישם בבתי-הספר.

לקישור לקורס ולסרטון לחצ/י על התמונה:

קישור לקורס MOOC