לימודי אנגלית כשפה בינלאומית | English for Purposes of International Communication
 

מי אנחנו?

ברוכים/ות הבאים/ות ליחידת לימודי אנגלית כשפה בינלאומית (English for Purposes of International Communication).

אנגלית היא שפה בה מתנהל שיח אקדמי ומקצועי בינלאומי. חזון מכללת תל חי הוא שבוגרי המכללה יובילו שינוי, ויתרמו לקידום ערכים של שוויון, גיוון וסובלנות בחברה. כדי להשיג מטרה זו, סטודנטים חייבים אנגלית מדוברת וכתובה כדי לרכוש תובנות מרחבי העולם וליישם אותם במרחב המקומי וגם לשתף את המידע והניסיונות שלהם עם העולם. לכן, מטרתנו היא להכין סטודנטים לתקשר בצורה יעילה באנגלית מדוברת וכתובה כך שיוכלו להתקדם ולהצליח במסעם התעסוקתי והאקדמי העתידי. בכל קורס, סטודנטים מתרגלים ולומדים את כל ארבעת המיומנויות (קריאה, כתיבה, דיבור, והשמעה) למטרות אקדמיות ומקצועיות. 

 

Accordion Title דרישות לקורסים בשפה האנגלית

דרישות לקורסים בשפה האנגלית

לפי החלטת מל"ג מתאריך 17.12.19, כל סטודנט שיחל את לימודיו במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משנת הלימודים תשפ"ב, ילמד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון, כולל קורסי הכשרה ללמידת השפה ("קורסי פטור"), קורסי תוכן באנגלית, או קורסי העשרה. כלומר, שני הקורסים בשפה האנגלית יהיו שני קורסי הכשרה או יותר עד רמת הפטור, שני קורסי תוכן, או קורס הכשרה וקורס תוכן וזאת בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנט/ית בכניסתו/ה ללימודים.

 

סטודנט/ית עם רמת פטור באנגלית סטודנט/ית עם רמת מתקדמים ב' באנגלית סטודנט/ית עם רמת מתקדמים א' באנגלית סטודנט/ית עם רמת בסיסי באנגלית

סטודנט/ית עם רמת טרום בסיסי באנגלית

נדרש/ת ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית במסגרת תוכנית לימודיו. נדרש/ת ללמוד קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' + ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תוכנית לימודיו נדרש/ת ללמוד קורסי אנגלית מתקדמים א ומתקדמים ב.
אינו נדרש/ת ללמוד קורסי תוכן באנגלית
נדרש/ת ללמוד קורסי אנגלית בסיסי, מתקדמים א ומתקדמים ב.
אינו נדרש/ת ללמוד קורסי תוכן באנגלית

נדרש/ת ללמוד קורסי אנגלית טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א ומתקדמים ב.
אינו נדרש/ת ללמוד קורסי תוכן באנגלית

קורסי הכשרה (קורסי פטור)

היחידה ללימודי אנגלית כשפה בינלאומית עומדת בדרישות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) הדורשת מהסטודנטים להשיג רמת פטור עד סוף שנה ב'. הקורסים מחולקים לפי רמות: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א, ומתקדמים ב (רמת פטור). בכל קורס, ילמדו ארבע מיומנויות: קריאה, כתיבה, דיבור ושמיעה. בכל רמה, תוצרי הלמידה עומדים בדרישות שנקבעו  על יד המל"ג.

סטודנט שלא עומד ברמת פטור נדרש ללמוד קורסי הכשרה ללמידת השפה עד ההשלמה לרמת פטור. רמת הסטודנט בידיעת השפה האנגלית נקבעת בעת ההרשמה למכללה על-פי ציון האנגלית בפסיכומטרי או ציון אמי"ר או אמיר"ם. הציון הנדרש לקבלה ללימודים הוא 85 לפחות במבחן אמיר/ם/פסיכומטרי, בחלק מן החוגים תיתכן דרישה לרמת אנגלית גבוהה יותר. מועמד עם ציון מתחת ל- 85 ובתנאי שהציון עומד בדרישות החוג, יתקבל למכללה על תנאי – התנאי הוא לסיים בהצלחה רמת טרום בסיסי עד סוף שנה א', אחרת לימודיו במכללה יופסקו.

קורסי ההכשרה ללמידת השפה לכל הרמות מתקיימים בסמסטר א, ב וקיץ.

מידע לקורסי קיץ על תאריכי הקורסים, מחירים, פתיחת ההרשמה ואופן ההרשמה יפורסם מבעוד מועד באתר המודל.

פרוט התשלום עבור כל קורס ניתן לראות בשנתון המכללה המתפרסם מדי שנה. התשלום יתווסף לשכר הלימוד השנתי ויגבה על ידי מדור שכר הלימוד באמצעות ההרשאה לחיוב שמסרת.

 

קורסי תוכן באנגלית:

כל חוג מציג קורסים אקדמיים בשפה האנגלית כחלק מתוכנית  הלימוד שלו.  

 

Accordion Title סיווג לרמת אנגלית

סיווג לרמת אנגלית

להלן הסיווג לרמות באנגלית לפי תוצאות מבחן אמי"ר/ם / ציון אנגלית בפסיכומטרי לפי דרישות של המועצה להשכלה גבוהה:

מספר שעות לימוד ציון אנגלית בפסיכומטרי / אמיר"ם

רמת אנגלית

8 ש"ש
(6 ש"ש פרונטלי, 2 ש"ש מקוון)
50-69 טרום בסיסי א
6 ש"ש
(4 ש"ש פרונטלי, 2 ש"ש מקוון)
70-84 טרום בסיסי ב
6 ש"ש
(4 ש"ש פרונטלי, 2 ש"ש מקוון)
85-99 בסיסי
4 ש"ש פרונטלי 100-119 מתקדמים א
4 ש"ש פרונטלי 120-133 מתקדמים ב
  ומעלה 134

פטור מלימודי אנגלית

 

הערות:
 1. תלמיד המסווג לרמת טרום-בסיסי ילמד סמסטר אחד בטרום בסיסי א' או ב' על פי ציון המבחן שלו, בגמר רמה זו, יסווג לרמת בסיסי.
 2. שיפור רמה רק על יד ציון אמיר"ם/פסיכומטרי לפני פתיחת שנה"ל או בין הסמסטרים.
Accordion Title רישום לבחינת האמיר"ם

רישום לבחינת האמיר"ם

מבחני האמיר"ם במכללה מיועדים לנרשמים חדשים למכללה ללא סיווג רמת אנגלית.

סטודנטים במכללה המעוניינים לשפר את רמתם באנגלית יפנו למרכז הארצי לבחינות ולהערכה להרשמה לבחינת אמי"ר בטלפון: 02-6759555.

במידה ויהיה מקום בבחינת האמיר"ם המתקיימת במכללה, תפתח ההרשמה גם לסטודנטים המעוניינים לשפר את רמתם, ניתן להירשם דרך: פורטל הסטודנט>אפשרויות נוספות>בחינות.

מבחן אמיר"ם המתקיים ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה הוא ללא התאמות.

רשימת הקורסים

רשימת הקורסים

Accordion Title טרום בסיסי

טרום בסיסי

קורס טרום בסיסי הינו הקורס הראשון מבין ארבע הרמות הנדרשות להגעה לרמת "פטור". המטרה העיקרית של קורס זה היא ייצוב השליטה של הסטודנטים בשפה האנגלית, תוך יצירת מצע בסיסי נרחב של המיומנויות הנדרשות לשליטה באנגלית אקדמית. בקורס זה ייחשפו הסטודנטים לכל ארבעת המיומנויות הנדרשות, בדגש על הבנה (קלט) מול יישום (פלט) –קריאה, כתיבה, שמיעה ודיבור. לצד כישורים אלה, ילמדו הסטודנטים במהלך הקורס כיצד להתמודד עם מאמרים אקדמיים מותאמים וירכשו אסטרטגיות קריאה ייעודיות, שיסייעו להם בקריאה הביקורתית הדרושה להמשך דרכם האקדמית. השיעורים מתנהלים בכיתות קטנות על מנת לאפשר הדרכה אישית ותנאים אידיאליים ללמידה.

Accordion Title בסיסי

בסיסי

קורס אנגלית בסיסי הינו הקורס השני מבין ארבעת הרמות הנדרשות להגעה לרמת "פטור". בקורס זה הסטודנטים ילמדו מיומנויות ואסטרטגיות לקריאה ולהבנה של טקסטים אקדמאיים. בנוסף, הם ישפרו את הבנתם באנגלית מדוברת ויכולתם לדבר ולתקשר באמצעותה. כמו כן, הם ילמדו לכתוב אימיילים ופסקאות קצרות באופן ברור  ותקשורתי.

Accordion Title מתקדמים א

מתקדמים א

קורס אנגלית מתקדמים א' הינו הקורס השלישי מבין ארבעת הרמות הנדרשות להגעה לרמת "פטור. בקורס זה עוסקים בארבעת המיומנויות: קריאה, שמיעה, כתיבה ודיבור, עם דגש על הבנת הקריאה של מאמרים ברמה אקדמית. בנוסף, סטודנטים ילמדו לכתוב פסקה אקדמית ולהציג פרזנטציה בעל פה.

Accordion Title מתקדמים ב

מתקדמים ב

קורס אנגלית מתקדמים ב הוא הקורס האחרון באנגלית מבין ארבעת הקורסים הנלמדים לצורך הגעה לרמת פטור. מטרות הקורס היא לקרוא ולהבין טקסטים אקדמיים ולהכיר את החלקים השונים של המאמר האקדמי. בנוסף, הסטודנטים ילמדו להשתמש במאגרי המידע השונים כדי לעשות פרזנטציה באנגלית על מאמר אקדמי.
בקורס זה עוסקים בארבע המיומנויות: קריאה (הבנת הנקרא), שמיעה, כתיבה ודיבור. הטקסטים ברמה זו הם טקסטים אקדמיים המותאמים לתחומי עניין שונים.

Accordion Title מתקדמים א בינלאומי

מתקדמים א בינלאומי

בקורס הזה הסטודנטים לומדים את ארבע המיומנויות, דיבור, קריאה, כתיבה והשמעה, דרך אינטראקציה עם סטודנטים בינלאומיים.

 

ייחודיות הקורס:

 • אינטראקציה ועבודה משותפת עם סטודנטים ממוסדות אקדמיים בחו"ל.
 • למידה אי-סינכרונית (מקוונת) וסינכרונית (3 שיעורים פרונטליים).

תנאי קבלה:

 • רמת שיחה טובה.
 • סיווג ישר לרמת מתקדמים א.

לפרטים נוספים יש לפנות לגב' ליז דברת במייל: [email protected]

Accordion Title מתקדמים ב תזונה ומדעי המזון

מתקדמים ב תזונה ומדעי המזון

קורס זה מותאם לצרכים של סטודנטים במדעי התזונה ומדעי המזון. תוכן הקורס עוסק בנושאים עדכניים נפוצים בעולם התזונה ומדעי המזון. סטודנטים רוכשים אוצר מילים מדעי ועובדים עם חומר אותנטי. 

Accordion Title מתקדמים ב מדעי המחשב

מתקדמים ב מדעי המחשב

קורס זה מותאם לצרכים של סטודנטים במדעי המחשב. תוכן הקורס עוסק בנושאים עדכניים נפוצים בעולם מדעי המחשב והטכנולוגיה. הסטודנטים רוכשים אוצר מילים מדעי ועובדים עם חומר אותנטי. 

Accordion Title מתקדמים ב משולב

מתקדמים ב משולב

קורס זה מיוחד לסטודנטים עם אנגלית ברמה גבוהה כדי  לשפר את היכולות באנגלית לאנגלית אקדמאית. בקורס הזה הסטודנטים לומדים את ארבע המיומנויות: קריאה (הבנת הנקרא), כתיבה, דיבור, והשמעה.

ייחודיות הקורס:

 • למידה אי-סכרונית (מקוונת) וסכרונית (3 שיעורים פרונטליים).

תנאי קבלה:

 • סיווג  ישר לרמת מתקדמים ב.

לפרטים נוספים יש לפנות לגב' ליז דברת במייל: [email protected]

 

 

מידע נוסף על קורסי ההכשרה ללמידת השפה (קורסי פטור)

מידע נוסף על קורסי ההכשרה ללמידת השפה (קורסי פטור)

Accordion Title עמידה בחובות האנגלית

עמידה בחובות האנגלית

 1. קורסי ההכשרה ללמידת השפה הינם קורסי חובה לתואר. כל הסטודנטים נדרשים להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם ולהמשיכם בכל סמסטר:
  1. סטודנט שסווג לאחת מרמות האנגלית: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', או בסיסי, נדרש ללמוד את קורסי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיו.
  2. סטודנט שסווג לאחת מרמות אנגלית: מתקדמים א' או מתקדמים ב', נדרש ללמוד את קורס/י האנגלית החל מסמסטר א' או סמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיו.
 2. על כל הסטודנטים במכללה להגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום לקורסי הסמינריון או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר. רישום לקורסי הסמינריון ו/או לקורסים מתקדמים לא יתאפשר ללא רמת פטור באנגלית.
  1. בחוג למדעי המחשב לא תתאפשר הרשמה לקורסים הבאים ללא רמת פטור באנגלית: מסלול חד-חוגי - "פרקים בחישוביות וסיבוכיות", מסלול דו-חוגי - "רשתות תקשורת מחשבים".
Accordion Title הרשמה לקורסי ההכשרה באנגלית

הרשמה לקורסי ההכשרה באנגלית

 1. הרישום לקורס ההכשרה ללמידת השפה מתבצע ע"י היחידה לאנגלית לקראת פתיחת שנה"ל.
 2. בקשות לשינוי קורס נעשות רק על יד פניה בפורטל הסטודנט למדור אנגלית, בתקופת השינויים בלבד.
Accordion Title נוכחות בקורס

נוכחות בקורס

 1. ישנה חובת נוכחות של 80% החל מהשיעור הראשון של הסמסטר, גם אם נרשמים מאוחר. מכסת החיסורים המותרת מתייחסת לחיסורים מכל סיבה שהיא (סיור מטעם החוג/סדנא/מעבדה/יום מחלה וכד'), מכסת החיסורים נקבעה מלכתחילה לצורך היעדרות מסיבות שונות. סטודנט שיעדר מעל המותר, לימודיו בקורס יופסקו וכספו לא יוחזר.
 2. אי השלמה של משימות הקורס לשלושה שבועות (ברצף או בנפרד) יכול להוביל להפסקת לימודים.
Accordion Title ציון עובר

ציון עובר

 1. ציון עובר בבחינה הסופית של קורסי אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א': 60.
 2. ציון עובר בקורסי אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א': 60.
 3. ציון עובר בבחינה הסופית של קורס אנגלית מתקדמים ב': 55.
 4. ציון עובר בקורס אנגלית מתקדמים ב': 60.
 5. ציון נכשל בבחינה הסופית משמעו ציון נכשל בקורס. לא מבצעים שקלול עם המטלות כאשר יש ציון נכשל בבחינה הסופית. במצב זה, ציונך הסופי בקורס יהיה ציון הבחינה, לדוגמא: סטודנט שקיבל בבחינה הסופית 45, ציונו הסופי בקורס יהיה 45.
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

Accordion Title האם אני מחויב להירשם לקורסי הכשרה באנגלית בשנה א', עם תחילת לימודיי?

האם אני מחויב להירשם לקורסי הכשרה באנגלית בשנה א', עם תחילת לימודיי?

כן. לימודי האנגלית הנם לימודי חובה לתואר. ישנה חובת רישום לקורסי הכשרה באנגלית החל מהשנה הראשונה ללימודים. סטודנט שסווג לאחת מרמות האנגלית: טרום בסיסי א'טרום בסיסי ב' או בסיסי נדרש להירשם לקורסי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיו, מי שסווג לרמת אנגלית מתקדמים א' או מתקדמים ב' יכול להירשם לקורסי האנגלית החל מסמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיו, כך שכל הסטודנטים נדרשים להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם.

הרישום לקורס האנגלית מתבצע ע"י היחידה לאנגלית עפ"י רמת האנגלית אליה הנך מסווג.

Accordion Title מתי עליי להגיע לרמת פטור?

מתי עליי להגיע לרמת פטור?

על כל הסטודנטים במכללה להגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום לסמינריונים או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר

רישום לסמינריון או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר לא יתאפשר ללא רמת פטור באנגלית

בחוג למדעי המחשב מסלול חד חוגי, לא יתאפשר רישום לקורס "פרקים בחישוביות וסיבוכיות", ללא רמת פטור באנגלית

בחוג למדעי המחשב מסלול דו חוגי, לא יתאפשר רישום לקורס "רשתות תקשורת מחשבים" ללא רמת פטור באנגלית

Accordion Title איך ומתי נרשמים לקורסים הפרונטליים?

איך ומתי נרשמים לקורסים הפרונטליים?

הרישום לקורס האנגלית מתבצע ע"י היחידה לאנגלית לקראת פתיחת שנה"ל.

Accordion Title איך נרשמים למבחן האמיר"ם?

איך נרשמים למבחן האמיר"ם?

מבחני האמיר"ם במכללה מיועדים לנרשמים חדשים למכללה ללא סיווג רמת אנגלית, סטודנטים במכללה המעוניינים לשפר את רמתם באנגלית יפנו למרכז הארצי לבחינות ולהערכה להרשמה לבחינת אמי"ר בטלפון: 02-6759555.

במידה ויהיה מקום בבחינת האמיר"ם המתקיימת במכללה, תפתח ההרשמה גם לסטודנטים המעוניינים לשפר את רמתם, ניתן להירשם דרך: פורטל הסטודנט>אפשרויות נוספות>בחינות כניסה.

Accordion Title האם ניתן לשפר רמה באמצעות בחינת אמיר"ם באמצע סמסטר?

האם ניתן לשפר רמה באמצעות בחינת אמיר"ם באמצע סמסטר?

לא. שיפור רמה ע"י בחינת אמיר"ם יכול להתבצע רק לפני פתיחת שנה"ל או בין הסמסטרים, במידה ותציג שיפור רמה באמצע הסמסטר, לא תוכל להירשם לרמה העוקבת באותו הסמסטר ותחויב כספית על הקורס אליו הנך משובץ.

מעבר לרמה הבאה יתאפשר אך ורק בתקופת השינויים, לא ניתן להסיר/להחליף קורס לאחר תום תקופת השינויים. בנוסף, תחויב על הקורס הפרונטלי אליו הנך משובץ.

ראש היחידה

אליזבת דברת 

רכזת היחידה

רחלי גולדפינגר

קבלת קהל: ימים א'-ה' 10:00-13:00 קמפוס מזרחי בניין 3 חדר 3306

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4960656
vl2MpVqT6gwADr9iREHEbZWfC7fHoW4EU20CZ8tMjbM
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-DBRWw4iML1eZJamEWPLGxRpwUar-gMaweyB-yAQ_8Vk
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form