לימודי השלמות תואר שני בביוטכנולוגיה

לימודי השלמות

לימודי השלמות

 

בעלי תואר ראשון במדעי הטבע (פיזיקה, כימיה וכו') שציונם הממוצע עומד בדרישות הקבלה, יוכלו להתקבל לתכנית ובמהלכה להשלים קורסי יסוד במדעי החיים. מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי החיים שיחסרו להם קורסים בסיסיים יחויבו אף הם להשלימם, על פי קביעת ועדת הקבלה של התכנית ו/או המנחה. הקורסים הנדרשים יהיו בתחומים הבאים: ביולוגיה של התא, כימיה אורגנית, ביוכימיה, גנטיקה, גנטיקה מולקולרית, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה (הכולל פרקים בנוירוביולוגיה) וביואינפורמטיקה. המועמדים יוכלו להשלים את הקורסים החסרים מתוך תכנית הלימודים לתואר הראשון של החוג או במוסדות אחרים (באישור ועדת ההוראה).

להלן הקורסים הרלוונטיים הניתנים כיום בתכנית לתואר הראשון של החוג לביוטכנולוגיה:

ביולוגיה של התא, גנטיקה, כימיה אורגנית, גנטיקה מולקולרית, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה, מבוא לביואינפורמטיקה, סטטיסטיקה.

תלמיד שיחויב בקורסי השלמה בהיקף של עד 7 נ"ז (עפ"י התכנית בחוג או קורסים בהיקף דומה במוסדות אחרים) יוכל ללמוד אותם על פי קביעת ועדת הקבלה במקביל ללימוד הקורסים הסדירים של התכנית. במקרים מיוחדים תוכל ועדת ההוראה לאשר חריגה מהיקף זה. תלמיד שיחויב בקורסי השלמה בהיקף העולה על 7 נ"ז יידרש להשלימם בהצלחה לפני תחילת התואר השני. את קורסי ההשלמות יש להשלים בשנה הראשונה של התואר.