לימודי מזרח אסיה סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

לימודי מזרח אסיה סגל החוג

לימודי מזרח אסיה סגל החוג

ראש החוג: 

פרופ' אמיר גולדשטיין

חברי הסגל האקדמי:

מרצה בכיר:

ד"ר גדי ישי.

מרצה:

ד"ר סופיה כץ, ד"ר דרור קוכן, ד"ר עודד אבט, ד"ר רוני שריג.

מורים מן החוץ:

גב' זריהן ג'ין, ד"ר הלנה גרינשפון, גב' היסאה סאטו, ד"ר דימיטרי שבצ'נקו.