לימודי מזרח אסיה סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

לימודי מזרח אסיה סגל החוג

לימודי מזרח אסיה סגל החוג

ראש החוג: 

פרופ' יוחאי עתריה.

מ"מ ראש החוג:

ד"ר סופיה כץ.

חברי הסגל האקדמי:

מרצה בכיר:

ד"ר גדי ישי.

מרצה:

ד"ר סופיה כץ, ד"ר דרור קוכן, ד"ר עודד אבט, ד"ר רוני שריג.

מורים מן החוץ:

ד"ר הלנה גרינשפן, גב' וודבוד ורה, ד"ר שמעון לב, גב' היסאה סטו.