לימודי מזרח אסיה סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

לימודי מזרח אסיה סגל החוג

לימודי מזרח אסיה סגל החוג

ראש החוג: 

ד"ר גדי ישי

 

חברי הסגל האקדמי:

מרצה בכיר:

ד"ר גדי ישי.

 

מרצה:

ד"ר סופיה כץ, ד"ר דרור קוכן, ד"ר עודד אבט.

 

מורה:

ד"ר רוני שריג.

 

מורים מן החוץ:

גב' היסאה סאטו, גב' ג'ן זריהן.