לימודי שדה | המכללה האקדמית תל חי

לימודי שדה

לימודי שדה

הרציונאל בבסיס לימודי השדה:

היחידה ללימודי שדה במכללה האקדמית תל-חי פיתחה במרוצת השנים תכנית ייחודית שמיועדת ללוות את לימודי התואר הראשון בהתנסות מעשית, המייצרת תהליך למידה שלם ומשמעותי יותר עבור הסטודנטים/ות.

מטרות לימודי השדה:

מטרת לימודי השדה הינה לשלב בין התיאוריות הנלמדות במכללה להכרות ולניסיון מעשי אליהם נחשפים הסטודנטים במסגרות ובארגונים שונים, עימם היחידה מקיימת קשרים הדוקים. לסטודנטות/ים מוענקת הזדמנות ללמוד לזהות ולהכיר מקרוב מאפיינים, צרכים, חוזקות, חולשות והזדמנויות, העולים מתוך התבוננות ופעולה בשדה הארגוני והתעסוקתי. באמצעות תכנית ייחודית זו, ניתנת ההזדמנות  לחבר בין הידע שנצבר במסגרת האקדמית לבין הידע המקומי, שקיים בארגונים השונים בהם מתקיימת העבודה המעשית. זוהי הזדמנות ליישם ידע תיאורטי הלכה למעשה. תכנית זו מאפשרת את רכישתו של ניסיון מקצועי ותורמת לביסוסה של זהות מקצועית. 

מהלך לימודי השדה ואופן הליווי במכללה ובשטח:

לימודי השדה פרוסים לאורכה של שנת הלימודים השלישית. על מנת להגשים את מטרות התוכנית, הסטודנטים/ות מקבלות/ים לאורך השנה כולה ליווי והדרכה צמודים ומקצועיים מצוות רכזת השטח במכללה ועוברים/ות תהליך הדרכה קבוצתית. במוקדו של תהליך זה עומד פיתוח היכולת לחשיבה רפלקטיבית  כמנוף להבנת תהליכים בין-אישיים, תוך אישיים וארגוניים וכן בסיס להתפתחות מקצועית. במקביל להדרכה במכללה, הסטודנטים/ות מתלוות לעבודתן/ם של א/נשי המקצוע בתוך הארגון הם עושות/ים את עבודה השדה ונחשפים לעולם התוכן של ניהול משאבי אנוש.

מסיימי התוכנית בהצלחה יצורפו כחברים בעמותת "משאבי אנוש ישראל", ויקבלו תעודה מקצועית מטעמה. 

מבנה היחידה ללימודי שדה :

היחידה ללימודי שדה מונה כ-250 סטודנטיות/ים מהחוגים חינוך, פסיכולוגיה ושרותי אנוש, המשובצים/ות בכ-60 מסגרות. הדיסציפלינות השונות מאפשרות עבודה עם מסגרות וארגונים מגוונים; סטודנטים מהחוגים לחינוך ולפסיכולוגיה מבצעים את לימודי השדה במסגרות חינוך וטיפול פורמאליות ובלתי פורמאליות (מרכזים להתפתחות הילד, מחלקות שונות בבתי חולים, מרפאות ומחלקות פסיכיאטריות, הוסטלים, בתי-ספר, מסגרות של החינוך המיוחד ועוד). הסטודנטים/ות מהחוג לשירותי אנוש משתלבות/ים בעיקר במחלקות משאבי אנוש בארגונים עסקיים, מוניציפליים וציבוריים ( BMC,  טבע נאות, עמיעד, חוליות, שלא"ג, עיריית קרית שמונה, מועצה אזורית גליל עליון ועוד).