לימודי שדה | המכללה האקדמית תל חי

לימודי שדה

לימודי שדה

במסגרת היחידה ללימודי שדה במכללה האקדמית תל חי פועלים כיום כ- 400 סטודנטים מהחוגים לחינוך, פסיכולוגיה, תזונה ושירותי אנוש בלמעלה ממאה וחמישים ארגונים קהילתיים וממשלתיים. הרציונל המנחה את היחידה ללימודי שדה הוא שילוב בין למידה תיאורטית וצבירת ניסיון מעשי, זאת באמצעות חשיפה הדרגתית של הסטודנטים למסגרות וארגונים שונים בקהילות הסובבות, בהתאם לדיסציפלינה שבה בחר הסטודנט ותוך הדגשת הקשר ההדדי שבינו לבין הקהילה. כחלק מפעילותם  במסגרת ההתנסות, מקבלים הסטודנטים הדרכה אישית מטעם היחידה ללימודי שדה. מרכז הכובד של ההדרכה הוא התפתחותו הרגשית והמקצועית של הסטודנט. כתיבת תכנית עבודה שנתית, תיווך בין התיאוריות הנלמדות באקדמיה לבין המתרחש במסגרת ההתנסות ועיסוק בדילמות שבין עולמו האישי של הסטודנט לעולמו המקצועי הם חלק מרכזי בקורס זה. 

הסטודנטים בחוג לשרותי אנוש משולבים במסגרות מהתחום העסקי, ציבורי, קהילתי-חברתי, בין המסגרות העסקיות אפשר למצוא חברות עסקיות מובילות באזור כדוגמת- אופטיקה שמיר,  אלכם ברעם, וטבע נאות, במגזר הציבורי משתלבים הסטודנטים בעיריית קריית שמונה ובמועצות האזוריות, בין המסגרות החברתיות קהילתיות  מבצעים את ההתנסות בנגישות ישראל, בהוספיס גליל עליון , בהם מובילים הסטודנטים פרויקטים מגוונים.  הסטודנטים מקבלים הזדמנות להתנסות במגוון תפקידים המאפשרים להם לבחון את הארגון על מבנהו ופעולותיו, כמו גם ,את הקשר בין הנלמד באקדמיה לשטח ולזהות חוזקות ונטיות מקצועיות באופן אישי