ביקור מרצים פולנים מ-Warsaw university of Life Sciences - SGGW בתל חי | המכללה האקדמית תל חי

ביקור מרצים פולנים מ-Warsaw university of Life Sciences - SGGW בתל חי

ביקור מרצים פולנים מ-Warsaw university of Life Sciences - SGGW בתל חי

השבוע נערך ביקור של 2 מרצים פולנים מ- Warsaw  university of Life Sciences - SGGW

במסגרת תוכנית הניידות של ארסמוס. המרצים ביקרו כאורחי החוג לכלכלה וניהול – ד"ר ינאי פרחה וד"ר אורי זקס. 

 

המרצים הם שני סגני דיקנים בפקולטה לכלכלה, במהלך השבוע שביקרו במכללה הם הרצו בפני סטודנטים, נפגשו עם ראש החוג לכלכלה וערכו סיורים.

היום התקיימה פגישה עם דיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח, פרופ׳ ניר בקר במהלכה דנו באפשרויות לקידום שיתוף הפעולה.