המועצה להשכלה גבוה אישרה למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר פרופ' חבר בביוטכנולוגיה | המכללה האקדמית תל חי

המועצה להשכלה גבוה אישרה למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר פרופ' חבר בביוטכנולוגיה

המועצה להשכלה גבוה אישרה למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר פרופ' חבר בביוטכנולוגיה

 

הישג מרשים למכללה האקדמית תל-חי:

 

בימים אלה אישרה המועצה להשכלה גבוהה למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר פרופ' חבר בתחום הביוטכנולוגיה.

 

הישג מרשים למכללה האקדמית תל-חי: המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה למכללה, להעניק באופן עצמאי תואר פרופ' חבר בתחום הביוטכנולוגיה.

הענקת תואר פרופ' חבר ותואר פרופ' מן-המניין, שני התארים הגבוהים ביותר בעולם האקדמיה ניתנים, לאנשי סגל המכללות אך ורק ע"י ועדת מינויים עליונה למינוי פרופסורים של המועצה להשכלה גבוהה. זאת בניגוד לאוניברסיטאות המוסמכות להעניק תארים אלה באופן עצמאי.

האישור שניתן בימים אלה למכללה האקדמית תל-חי, יאפר לה למעשה, להעניק תואר פרופ' חבר באופן עצמאי, באמצעות ועדה מינויים פנימית שתקים המכללה ואשר תהיה כפופה לפיקוח המועצה להשכלה גבוהה.

במכתב שנשלח בימים אלה ע"י המועצה להשכלה גבוהה, לנשיא המכללה פרופ' יוסי מקורי, נכתב כך: "הריני להודיעכם כי בישיבתה ביום 20.3.2018 החליטה המועצה להשכלה גבוהה כדלקמן: המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 20.3.2018 בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 16.1.2018 בדבר בקשת המכללה האקדמית תל-חי לקבל הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר בתחום הביוטכנולוגיה באופן עצמאי, והיא מחליטה להעניק למכללה האקדמית תל חי הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום הביוטכנולוגיה".

נשיא המכללה, פרופ' יוסי מקורי, לא מסתיר את ההתרגשות הגדולה מהחלטה משמעותית זו של המל"ג: "זהו יום חג עבור המכללה האקדמית תל-חי. על מנת לזכות בעצמאות הזאת נדרש המוסד האקדמי לעמוד בשורה קשוחה של דרישות אקדמיות, בין היתר מגוון המקצועות הנלמדים בתחום הביוטכנולוגיה, רמת הוראה גבוהה במיוחד, ביצוע מחקרים מדעיים מתקדמים וכן בעלי משרות אקדמיות בכירות (פרופ' מן המניין). זהו אות כבוד לפרופיל האקדמי של המכללה, אשר נחשבת לייחודית בקרב המכללות בארץ, בשל הפקולטה שלה למדעים וטכנולוגיה. פקולטה זו מציעה מגוון רחב של תכניות לימוד לתארים ראשונים ושניים, שלא נלמדים במכללות, ביניהם בתחומי החקלאות, המים, הסביבה, קדם רפואה, תזונה ועוד".

הפקולטה הייחודית למדעים וטכנולוגיה בתל-חי התפתחה בעקבות הקשר הסינרגטי עם מכון המחקר מיגל, המאפשר למרצים בפקולטה למדעים בתל-חי לעסוק במחקר מדעי בסיסי ויישומי במכון מחקר מהמובילים בארץ.