מרכז ידע איזורי חדש בגליל | המכללה האקדמית תל חי

מרכז ידע איזורי חדש בגליל

מרכז ידע איזורי חדש בגליל

מרכז ידע אזורי שהוקם בימים אלה, יפעל לקידום איכות החיים של תושבי הגליל המזרחי.

בימים אלו החל לפעול מרכז ידע אזורי אשר הוקם בשותפות של אשכול גליל מזרחי, המכללה האקדמית תל חי, שותפות קהילות קנדה וקהילות אצבע הגליל, וקרן רונלד רודברג. מרכז הידע האזורי יוביל מחקרים ואיסוף מידע בנושאים רלבנטיים העוסקים במגמות כלכליות-חברתיות בגליל המזרחי, באמצעות שיתוף הציבור ואיסוף נתונים מנהליים מהרשויות ומשרדי ממשלה. קרן רונלד רודברג תרמה 100,000 ₪ לטובת תחילת הפעילות.

המשימה העיקרית של מרכז הידע החדש היא לקדם את איכות החיים בגליל המזרחי, ולהבטיח ששינויים ברמת המדיניות יתבססו על נתונים רלוונטיים ו/או ייחודיים לאזור. מטרותיו של מרכז הידע הם: יצירת מדד איכות חיים שנתי באזור אמין ועדכני, שיציג מדי שנה את רכיבי איכות החיים בגליל המזרחי, וכפועל יוצא ממנו מיפוי אתגרי וצרכי ​​האזור. ניתוח הידע והנתונים, שיאספו וגיבוש מסקנות שיסייעו לרשויות בעיצוב מדיניות וקבלת החלטות מבוססות נתונים. פיתוח כלים ומיומנויות לאיסוף נתונים ספציפיים לאזור וניתוחם. ביצוע מחקרים בהקשר לאתגרי וצרכי האזור, וכן פיתוח תפיסה, שפה וזהות אזורית, תוך השימוש בתפיסות של מעורבות ציבורית ומשילות שיתופית, יצירת בעלות על השינוי.

איסוף המידע והנתונים למרכז הידע יעשו באמצעות קבוצות מיקוד, הפצת שאלונים, ניתוח נתונים מנהליים, איסוף ידע ממשרדי ממשלה ואיסוף ידע מרשויות מקומיות.

מרכז הידע מנוהל על ידי ד"ר אילה כהן מהחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי ומטעם אשכול גליל מזרחי מלווה את הפרויקט ניצן סלע בלום, המשמשת כמנהלת תחום פיתוח כלכלי באשכול. ועדת ההיגוי של מרכז הידע מורכבת מנציגי רשויות הגליל המזרחי, אשכול גליל מזרחי, מגבית קנדה והמכללה האקדמית תל-חי.  

לדברי ד"ר איילה כהן: "מרכז הידע יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות ובסטנדרטים המקובלים של אתיקה מחקרית, שמירה על פרטיות ואבטחת המידע. המחקרים שמרכז הידע יערוך יהיו ברמה אזורית וישקפו תמונת מצב של הגליל המזרחי בכללותו. הדוחות שיפורסמו על ידי מרכז הידע יהיו פתוחים ושקופים לעיון הרשויות, והמידע שייאסף יוכל לסייע לרשויות בבניית תכניות עבודה מותאמות צרכים, במענה לקולות קוראים ממשלתיים ופילנתרופיה, וכן להוביל לגיבוש החלטת ממשלה לתמיכה בגליל המזרחי. שיתוף הפעולה של הרשויות, מראש הרשות ובעלי תפקידים נוספים ברשות, הינו מפתח להצלחתו של מרכז הידע ואני בטוחה שכולם ירתמו לקדם את הנושא החשוב הזה, במטרה לשפר את איכות החיים של כולנו באיזור הגליל המזרחי".

בימים אלה נבנתה השותפות בין הגופים השונים ומוסד הקשר עם ועדת ההיגוי המלווה, נבנתה תכנית עבודה מפורטת ותכנון שנתי, תוך התחשבות בבחירות הכלליות ובבחירות לרשויות המקומיות. "ישנה חשיבות רבה מאד לשיתוף הפעולה של תושבי האזור שירתמו וישתפו פעולה בפעילויות השונות לאיסוף המידע עם מרכז הידע (למשל בקבוצות המיקוד), כי רק כך נוכל לקדם תכנית אזורית משותפת לקידום איכות החיים של תושבי הגליל המזרחי". סכמה ד"ר כהן. ​​​​​​​