תכנית פרקטיקום חדשנית בחוג לכלכלה וניהול

תכנית פרקטיקום חדשנית בחוג לכלכלה וניהול

הסטודנטים בחוג לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל-חי

יעברו תכנית פרקטיקום חדשנית במהלך הלימודים

 

לראשונה בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ח) יחלו הסטודנטים בחוג לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל-חי, לרכוש ניסיון עבודה מעשי, במסגרת תכנית פרקטיקום חדשנית. תכנית הפרקטיקום תשולב בעבודת הסמינריון, בה הסטודנטים בוחרים את תחום התמחותם ואת איש הסגל האקדמי שינחה אותם.

ההשתתפות בפרקטיקום היא אלקטיבית (אינה חובה), הסטודנטים שיבחרו בפרקטיקום יתחייבו למסגרת שעות פעילות התמחות אצל מעסיק במהלך הלימודים בשנה ג', בגינה יזוכו בנקודות זכות אקדמיות. העבודה המעשית תלווה בהנחיה אקדמית והסטודנט ידווח על עבודתו במסגרת עבודת הסמינריון שתוגש במתכונת אקדמית.

"לפרקטיקום  מספר מטרות" מסביר ראש החוג לכלכלה וניהול, פרופ' אלי גימון "ראשית - לאפשר לסטודנטים התנסות מעשית במסגרת ארגונית, בתפקיד אופציונאלי לבוגר החוג, שנית - חשיפה של הסטודנטים, התערות ולמידה של התנהלות בתוך מסגרת תעסוקתית, שלישית - התנסות ביישום ידע תאורטי הנלמד בקורס ולבסוף -  לפתוח עבורם צוהר לשיתופי פעולה עתידיים ו networking  לשילוב בעולם התעסוקה".

מתוכנית הפרקטיקום יוצאים נשכרים לא רק הסטודנטים, אלא גם המעסיקים, מכיוון שזו  הזדמנות נהדרת עבורם לקבלת סיוע ללא עלות, מסטודנטים איכותיים בפרויקט או משימה מקצועית בתחום כלכלת סביבה ובנוסף ניתנת להם הזדמנות להכשרת עובד צעיר בעל מוטיבציה ויכולת בחינת התאמתו להעסקה כעובד עתידי בחברה, במידה ואכן זה יתאים לשני הצדדים.

"מבנה הפרקטיקום יעניק יתרונות הן לסטודנטים והן למעסיקים. תכנית זאת תשפר את שילוב הסטודנטים במקומות התעסוקה עם סיום לימודיהם ותתרום לפיתוח הכלכלי של אצבע הגליל" מסכם פרופ' אלי גימון.