מדעי המזון סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

מדעי המזון סגל החוג

מדעי המזון סגל החוג

ראש החוג:

ד"ר פאולה פיטשני

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין:

פרופ' גיורא ריטבופרופ' רחל אמיר, פרופ' סנאית תמיר.

פרופסור חבר:

פרופ' דני ברקוביץ', פרופ' מרטין גולדווי, פרופ' סגולה מוצפיפרופ' נורית כרמי, פרופ' סולימאן חטיב.                                  

מרצה בכיר:

ד"ר פאולה פיטשניד"ר דורון גולדברג, ד"ר אנדראה שוכמן ספיר, ד"ר אופיר בנימין.

מרצה:

ד"ר לואי בשירד"ר מאיר שליסל, ד"ר עדי יונסד"ר פייגה מגזל

מורה בכיר:

גב' גליה הלל שפר, ד"ר דוניטה כהן.

סגל זוטר:

ד"ר דני גמרסני, ד"ר טלי גולדברג.

מורים מן החוץ:

מר איתי להט, ד"ר הדסה  צוקרמן, מר מיכאל רביב, ד"ר נתן רוטשילד, מר אמיל שיינפלד, דר' קרן קלס, מר ארז אטקין, דר' בני טל, גב' ליאורה שושני.