מדעי המים תואר שני סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

מדעי המים תואר שני סגל החוג

מדעי המים תואר שני סגל החוג

ראש התכנית:

פרופ' מיכאל (איגי) ליטאור.    

 

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין:

פרופ' מיכאל (איגי) ליטאור, פרופ' גיורא ריטבו, פרופ' ניר בקר.

 

פרופסור חבר:

פרופ' עזאיזה חסן, פרופ' לבנר יזהר, פרופ' מוצפי סגולה.

 

מרצה:

ד"ר חגי שמש, ד"ר תמר צמח, ד"ר יגאל בר אילן, ד"ר אורן רייכמן, ד"ר יותם גונן, ד"ר איריס זוהר.

 

מורים מן החוץ:

פרופ' יונה חן, פרופ' אסף סוקניק, ד"ר אלון רימר, ד"ר דידי קפלן, ד"ר רות קפלן-לוי, ד"ר יובל ארבל.