מדעי המים תואר שני סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

מדעי המים תואר שני סגל החוג

מדעי המים תואר שני סגל החוג

ראש התכנית:
פרופ' מיכאל (איגי) ליטאור.

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין:
פרופ' ניר בקר, פרופ' מיכאל (איגי) ליטאור, פרופ' גיורא ריטבו.

פרופסור חבר:
פרופ' יזהר לבנר, פרופ' סגולה מוצפי, פרופ' חסן עזאיזה.

מרצה בכיר:
ד"ר שריאל היבנר, ד"ר אדם ציפמן, ד"ר דפנה דיסני, ד"ר חגי שמש.

מרצה:
ד"ר יגאל בר אילן, ד"ר יותם גונן, ד"ר דפנה דיסני, ד"ר איריס זוהר, ד"ר תמר צמח, ד"ר אורן רייכמן.

מורים מן החוץ:
ד"ר שירה ניניו, פרופ' אסף סוקניק, ד"ר אייל  קורצבאום, ד"ר ידידיה קפלן, ד"ר רות קפלן-לוי, ד"ר רותם שדה.