מדעי הסביבה סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

מדעי הסביבה סגל החוג

מדעי הסביבה סגל החוג

ראש החוג:

ד"ר חגי שמש

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין: 

פרופ' רחל אמיר,פרופ' מוריה גולן, פרופ' מיכאל ליטאור, פרופ' גיורא ריטבו, פרופ' גונן שרון.

פרופסור חבר: 

פרופ' דני ברקוביץ, פרופ' מרטין גולדווי, פרופ' סולימאן חטיב, פרופ' נורית כרמי, פרופ' דורון לביא, פרופ' סגולה מוצפי, פרופ' חסן עזאיזה, פרופ' איילת שביט.

מרצה בכיר: 

ד"ר דורון גולדברג, ד"ר דפנה דיסני,ד"ר שריאל היבנר, ד"ר יעל חכם, ד"ר אלון מרגלית, ד"ר פאולה פיטשני, ד"ר אנדריאה שוכמן ספיר, ד"ר חגי שמש.

מרצה:

ד"ר יותם גונן, ד"ר יוני וורטמן, ד"ר סולומון וישקאוצ'ן, ד"ר איריס זוהר, ד"ר גל חגית רומנו, ד"ר אורן רייכמן, ד"ר ליאורה שאלתיאל, ד"ר שפר גד .

מורה בכיר: 

ד"ר דוניטה כהן, ד"ר אנטולי ספיבקובסקי, ד"ר אורן פרלסון, ד"ר אלכסנדר רואינסקי.

מדריך ד"ר: 

ד"ר טלי גולדברג, ד"ר הדס וינשטיין מרום.

מורים מן החוץ: 

ד"ר חגית אולונבסקי, ד"ר אטרחימוביץ בלט דנה, איתי אפטובסקי,ד"ר איריס אלקחר, ד"ר יוסי אראל, ד"ר יגאל בר-אילן, ד"ר מאיה דואני, ד"ר איתמר ידיד, ד"ר ליבנת ג'ורנו, עו"ד שירי שפירא גרינוולד, ד"ר עמית דולב, ד"ר עזרא יונה, פרופ' אורי מר חיים, ד"ר שי לוי, פרופ' אסף סוקניק, ד"ר יאיר רזק, ד"ר אייל קורצבאום, ד"ר ידידיה קפלן, ד"ר רותם שדה.