מדעי התזונה תואר שני השלמות | המכללה האקדמית תל חי

מדעי התזונה תואר שני השלמות

מדעי התזונה תואר שני השלמות

 

דרישה להשלמות בתכנית תואר שני במדעי התזונה לשנה"ל תשע"ח

  • מועמדים ללימודי מוסמך בשני המסלולים (מחקרי ונלמד) להם ציון ממוצע בתואר B.Sc במדעי התזונה הנמוך בחמש נקודות לכל היותר מציון הסף תינתן אפשרות להשתלב בתכנית בתנאי שעמדו בהצלחה בחובות האקדמיים של שלושה קורסים (6 נ"ז) מהתואר הראשון של החוג למדעי התזונה, לפי הכוונתה של ועדת הקבלה של התכנית. יש לעבור כל אחד מהקורסים בציון מינימום של 75 , ואתו הציון הממוצע של שלושתם חייב להיות 85 לפחות.

תלמיד החייב בהשלמות יהיה במעמד של "תלמיד על תנאי", על סמך הישגיו בקורסי ההשלמה תחליט ועדת ההוראה של התכנית אם לקבלו כ"תלמיד לתואר שני".

  • מועמדים ללימודי מוסמך בשני המסלולים (מחקרי ונלמד) בעלי תואר B.Sc במדעי התזונה שהתקבלו לתכנית אך חסרים קורסים בסיסיים הקיימים בתל חי, ועדת הקבלה של התכנית עשויה להחליט על חובת השלמה של קורסים אלו. תלמיד הנדרש להשלמת קורסים בסיסיים יהיה במעמד "תלמיד מן המניין, עם דרישה נוספת".

המועמדים יוכלו להשלים את הקורסים החסרים מתוך תכנית הלימודים של התואר הראשון של החוג או במוסדות אחרים (באישור ועדת הוראה).

  • בעלי תואר ראשון במדעי הטבע (פיזיקה, כימיה וכו') ידרשו קורסי השלמה.

המועמדים יוכלו להשלים את הקורסים החסרים מתוך תכנית הלימודים של התואר הראשון של החוג או במוסדות אחרים (באישור ועדת הוראה).

תלמיד שיחויב בקורסי השלמה בהיקף של עד 7 נ"ז (עפ"י התכנית בחוג או קורסים בהיקף דומה במוסדות אחרים) יוכל ללמוד אותם במקביל ללימוד הקורסים הסדירים של התכנית. במקרים מיוחדים תוכל ועדת ההוראה לאשר חריגה מהיקף זה. תלמיד שיחויב בקורסי השלמה בהיקף העולה על 7 נ"ז יידרש להשלימם בהצלחה לפני תחילת התואר השני. את קורסי ההשלמות יש להשלים בשנה הראשונה של התואר.